główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

511. Data: 2019-12-23 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 110/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2020 - 2022"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
512. Data: 2019-12-23 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 110/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2020 - 2022"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
513. Data: 2019-12-23 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 109/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
514. Data: 2019-12-23 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 109/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
515. Data: 2019-12-23 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 108/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
516. Data: 2019-12-23 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 108/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
517. Data: 2019-12-23 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 106/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
518. Data: 2019-12-23 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 106/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
519. Data: 2019-12-23 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 105/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
520. Data: 2019-12-23 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 105/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
521. Data: 2019-12-23 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 104/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
522. Data: 2019-12-23 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 104/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
523. Data: 2019-12-23 15:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 103/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
524. Data: 2019-12-23 15:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 103/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
525. Data: 2019-12-23 13:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Barbara Małgorzata Dondela
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
526. Data: 2019-12-23 13:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Barbara Małgorzata Dondela
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
527. Data: 2019-12-23 13:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Agnieszka Hołubowicz
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
528. Data: 2019-12-23 13:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Barbara Mszyca
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
529. Data: 2019-12-23 13:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Zbień
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
530. Data: 2019-12-23 13:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wojciech Konieczny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
531. Data: 2019-12-23 13:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Paweł Tomasz Grzyb
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
532. Data: 2019-12-23 13:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Edyta Agnieszka Sołtysiak
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
533. Data: 2019-12-23 13:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Justyna Ewa Leśko
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
534. Data: 2019-12-23 13:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Siedlak
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
535. Data: 2019-12-23 13:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rafał Bednarski
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
536. Data: 2019-12-20 13:15
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.165.2019 Wójta Gminy Popów z 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
537. Data: 2019-12-20 13:15
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.165.2019 Wójta Gminy Popów z 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
538. Data: 2019-12-20 09:13
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
539. Data: 2019-12-20 09:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
540. Data: 2019-12-19 08:23
Dział: Inne » Transmisja Sesji Rady Gminy Popów » Transmisja na żywo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja na żywo
Wykonanie: Bartosz Wojtyra