główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4861. Data: 2014-05-23 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4862. Data: 2014-05-23 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4863. Data: 2014-05-23 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4864. Data: 2014-05-23 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4865. Data: 2014-05-23 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4866. Data: 2014-05-23 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4867. Data: 2014-05-23 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4868. Data: 2014-05-23 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4869. Data: 2014-05-22 12:15
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 29.05.2014r. oraz posiedzeniu komisji 27.05.2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4870. Data: 2014-05-22 12:13
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 29.05.2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4871. Data: 2014-05-19 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4872. Data: 2014-05-19 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4873. Data: 2014-05-19 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4874. Data: 2014-05-19 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4875. Data: 2014-05-19 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na:"UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4876. Data: 2014-05-06 15:08
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.44.2014 z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4877. Data: 2014-05-06 15:07
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.44.2014 z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4878. Data: 2014-05-06 15:06
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.41.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4879. Data: 2014-05-06 15:05
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.41.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4880. Data: 2014-05-06 15:04
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.40.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4881. Data: 2014-05-06 15:03
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.40.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4882. Data: 2014-05-06 15:01
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.22.2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4883. Data: 2014-05-06 15:01
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.24.2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4884. Data: 2014-05-06 15:00
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.24.2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4885. Data: 2014-05-05 08:52
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4886. Data: 2014-04-30 15:01
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4887. Data: 2014-04-30 15:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4888. Data: 2014-04-30 15:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4889. Data: 2014-04-30 14:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4890. Data: 2014-04-30 14:58
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk