główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4831. Data: 2016-01-21 12:40
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Dawid Randak
4832. Data: 2016-01-14 10:18
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów..
Dodatkowy opis redaktora: zmiana załącznika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4833. Data: 2016-01-14 10:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4834. Data: 2016-01-14 09:52
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4835. Data: 2016-01-14 09:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4836. Data: 2016-01-14 09:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4837. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4838. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4839. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Popów na lata 2016-2019"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4840. Data: 2016-01-12 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4841. Data: 2016-01-12 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 85/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4842. Data: 2016-01-12 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 84/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4843. Data: 2016-01-12 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 83/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4844. Data: 2016-01-12 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 83/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4845. Data: 2016-01-12 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 82/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4846. Data: 2016-01-12 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 82/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4847. Data: 2016-01-12 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 81/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4848. Data: 2016-01-12 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 81/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4849. Data: 2016-01-12 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 80/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4850. Data: 2016-01-12 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 80/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4851. Data: 2016-01-12 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 77/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4852. Data: 2016-01-12 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 79/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4853. Data: 2016-01-12 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 79/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4854. Data: 2016-01-12 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 78/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4855. Data: 2016-01-12 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 77/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4856. Data: 2016-01-12 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 77/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4857. Data: 2016-01-12 11:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4858. Data: 2016-01-12 10:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4859. Data: 2016-01-12 10:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4860. Data: 2016-01-12 10:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk