główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

481. Data: 2019-08-05 20:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Nazwa zadania: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
482. Data: 2019-08-02 11:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
483. Data: 2019-08-02 11:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
484. Data: 2019-08-01 09:05
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 144 w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
485. Data: 2019-08-01 09:05
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 144 w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
486. Data: 2019-08-01 08:57
Dział: Inne » Wybory » Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 144 w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
487. Data: 2019-08-01 08:56
Dział: Inne » Wybory » Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 144 w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
488. Data: 2019-08-01 08:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
489. Data: 2019-08-01 08:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Paweł Jan Zatoń
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
490. Data: 2019-08-01 08:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Włodzimierz Roch Wojtyra
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
491. Data: 2019-08-01 08:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łukasz Tasarz
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
492. Data: 2019-08-01 08:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Tadeusz Targoński
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
493. Data: 2019-08-01 08:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Andrzej Henryk Sołtysiak
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
494. Data: 2019-08-01 08:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Beata Ewa Praszczyk
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
495. Data: 2019-08-01 08:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wioletta Pierz
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
496. Data: 2019-08-01 08:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Justyna Zdzisława Łyżniak
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
497. Data: 2019-08-01 08:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ilona Maria Lis
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
498. Data: 2019-08-01 08:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Janusz Marian Krawczyk
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
499. Data: 2019-08-01 08:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jerzy Kasprzak
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
500. Data: 2019-08-01 08:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mariusz Stanisław Ciupiński
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
501. Data: 2019-08-01 08:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Edmund Borecki
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
502. Data: 2019-08-01 08:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kazimierz Bęben
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
503. Data: 2019-07-31 16:51
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
504. Data: 2019-07-19 13:32
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
505. Data: 2019-07-19 13:32
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
506. Data: 2019-07-19 13:25
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego strony
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
507. Data: 2019-07-19 13:21
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego strony
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
508. Data: 2019-07-17 11:50
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
509. Data: 2019-07-17 11:50
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
510. Data: 2019-07-17 11:49
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra