główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

481. Data: 2020-01-20 14:12
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. inwestycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
482. Data: 2020-01-20 14:12
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i rozwoju
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
483. Data: 2020-01-20 14:11
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Asystent ds. administracji w oświacie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
484. Data: 2020-01-20 14:10
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. płac w oświacie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
485. Data: 2020-01-20 14:09
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. informatyzacji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
486. Data: 2020-01-20 14:09
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. ewidencji ludności
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
487. Data: 2020-01-20 14:08
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
488. Data: 2020-01-20 14:08
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. odczytu wodomierzy i fakturowania
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
489. Data: 2020-01-20 14:07
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. księgowości podatkowej od środków transportu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
490. Data: 2020-01-20 14:07
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
491. Data: 2020-01-20 14:05
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. poboru opłat za wodę i ścieki
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
492. Data: 2020-01-20 14:04
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. należności za wodę i ścieki, działalność gospodarcza
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
493. Data: 2020-01-20 14:03
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. płac, podatku VAT i windykacji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
494. Data: 2020-01-20 14:03
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
495. Data: 2020-01-20 14:02
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko ds. wymiaru podatków
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
496. Data: 2020-01-20 14:01
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
497. Data: 2020-01-20 14:00
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko ds. wymiaru podatków
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
498. Data: 2020-01-20 14:00
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
499. Data: 2020-01-20 13:56
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
500. Data: 2020-01-20 13:55
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
501. Data: 2020-01-20 12:18
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
502. Data: 2020-01-20 09:10
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XVIII Sesja Rady Gminy Popów z 15 stycznia 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
503. Data: 2020-01-20 09:09
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XVIII Sesja Rady Gminy Popów z 15 stycznia 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
504. Data: 2020-01-20 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
505. Data: 2020-01-20 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
506. Data: 2020-01-20 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
507. Data: 2020-01-20 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
508. Data: 2020-01-20 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
509. Data: 2020-01-20 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
510. Data: 2020-01-20 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra