główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

481. Data: 2020-05-18 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
482. Data: 2020-05-18 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
483. Data: 2020-05-18 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
484. Data: 2020-05-18 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
485. Data: 2020-05-18 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
486. Data: 2020-05-18 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
487. Data: 2020-05-18 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
488. Data: 2020-05-18 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
489. Data: 2020-05-16 18:19
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o VI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów (XXI Sesja Rady Gminy Popów) 21.05.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
490. Data: 2020-05-16 18:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o VI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów (XXI Sesja Rady Gminy Popów) 21.05.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
491. Data: 2020-05-15 12:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo-kablowym, przyłączem elektroenergetycznym i stacja transformatorową na działce nr ewid. 395 obręb Zawady, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie ”.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
492. Data: 2020-05-15 12:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo-kablowym, przyłączem elektroenergetycznym i stacja transformatorową na działce nr ewid. 395 obręb Zawady, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie ”.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
493. Data: 2020-05-12 13:46
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. gospodarki komunalnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
494. Data: 2020-05-12 13:46
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. gospodarki komunalnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
495. Data: 2020-05-12 13:45
Dział: Organy » Głowny Księgowy » Zastępca Głównego Księgowego
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
496. Data: 2020-05-07 14:32
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów”.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
497. Data: 2020-05-07 14:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów”.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
498. Data: 2020-04-29 11:02
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Monika Kowalczyk
499. Data: 2020-04-29 11:02
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Monika Kowalczyk
500. Data: 2020-04-29 10:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
501. Data: 2020-04-29 10:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
502. Data: 2020-04-27 11:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
503. Data: 2020-04-27 11:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
504. Data: 2020-04-22 13:54
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
505. Data: 2020-04-22 13:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
506. Data: 2020-04-21 14:41
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie ZW.0050.44.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych oraz koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
507. Data: 2020-04-21 14:40
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie ZW.0050.44.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych oraz koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
508. Data: 2020-04-21 08:48
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 24/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
509. Data: 2020-04-21 08:45
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 24/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
510. Data: 2020-04-21 08:43
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 24/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra