główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4681. Data: 2014-10-27 09:02
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4682. Data: 2014-10-24 11:06
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4683. Data: 2014-10-24 11:06
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4684. Data: 2014-10-23 15:22
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POPOWIE z dnia 23 października 2014 roku o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4685. Data: 2014-10-23 15:21
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POPOWIE z dnia 23 października 2014 roku o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4686. Data: 2014-10-23 15:18
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 23.10.2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4687. Data: 2014-10-23 15:18
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 23.10.2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4688. Data: 2014-10-23 14:48
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.92.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych do wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4689. Data: 2014-10-23 14:47
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.92.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych do wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4690. Data: 2014-10-23 14:47
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.91.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4691. Data: 2014-10-23 14:46
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: a r z ą d z e n i e Nr ZW.0050.91.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4692. Data: 2014-10-23 14:46
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: a r z ą d z e n i e Nr ZW.0050.91.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4693. Data: 2014-10-23 13:01
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 18 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4694. Data: 2014-10-23 13:00
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 18 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4695. Data: 2014-10-21 14:50
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 20 października 2014r
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4696. Data: 2014-10-21 14:50
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 20 października 2014r
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4697. Data: 2014-10-21 14:49
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 20 października 2014r
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4698. Data: 2014-10-21 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 264/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4699. Data: 2014-10-21 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 264/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębielice Królewskie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4700. Data: 2014-10-21 11:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 263/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4701. Data: 2014-10-21 11:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 263/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zamkniętym w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4702. Data: 2014-10-21 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 262/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4703. Data: 2014-10-21 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 262/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4704. Data: 2014-10-21 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 261/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4705. Data: 2014-10-21 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 261/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4706. Data: 2014-10-21 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 260/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4707. Data: 2014-10-21 11:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 260/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4708. Data: 2014-10-21 11:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 259/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4709. Data: 2014-10-21 11:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 259/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4710. Data: 2014-10-21 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 258/XXXV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk