główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4621. Data: 2015-03-27 11:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do Gimnazjum w miejscowości Zawady"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4622. Data: 2015-03-27 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do Gimnazjum w miejscowości Zawady"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4623. Data: 2015-03-26 07:36
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4624. Data: 2015-03-26 07:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4625. Data: 2015-03-26 07:32
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4626. Data: 2015-03-26 07:30
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4627. Data: 2015-03-24 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4628. Data: 2015-03-24 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4629. Data: 2015-03-24 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4630. Data: 2015-03-24 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4631. Data: 2015-03-24 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4632. Data: 2015-03-24 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4633. Data: 2015-03-24 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4634. Data: 2015-03-24 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4635. Data: 2015-03-24 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4636. Data: 2015-03-24 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4637. Data: 2015-03-24 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4638. Data: 2015-03-24 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4639. Data: 2015-03-24 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4640. Data: 2015-03-24 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 32/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4641. Data: 2015-03-24 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 32/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Popów a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4642. Data: 2015-03-24 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 31/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4643. Data: 2015-03-24 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 31/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4644. Data: 2015-03-24 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 30/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4645. Data: 2015-03-24 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 30/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4646. Data: 2015-03-24 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 23/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4647. Data: 2015-03-24 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 29/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4648. Data: 2015-03-24 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 29/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4649. Data: 2015-03-24 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 28/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4650. Data: 2015-03-24 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 28/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk