główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4621. Data: 2014-11-12 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 270/XXXVIII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4622. Data: 2014-11-12 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 271/XXXVIII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4623. Data: 2014-11-12 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 271/XXXVIII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4624. Data: 2014-11-12 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 271/XXXVIII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4625. Data: 2014-11-12 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 269/XXXVIII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4626. Data: 2014-11-12 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 270/XXXVIII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4627. Data: 2014-11-12 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 270/XXXVIII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4628. Data: 2014-11-12 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 269/XXXVII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4629. Data: 2014-11-12 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 269/XXXVII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4630. Data: 2014-11-12 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 268/XXXVII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4631. Data: 2014-11-12 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 268/XXXVII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4632. Data: 2014-11-12 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 267/XXXVII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4633. Data: 2014-11-12 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 267/XXXVII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4634. Data: 2014-11-12 10:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 266/XXXVII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4635. Data: 2014-11-12 10:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 266/XXXVII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 21 października 2014 roku w sprawie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4636. Data: 2014-11-12 10:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 265/XXXVII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4637. Data: 2014-11-12 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 265/XXXVII/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4638. Data: 2014-11-12 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 265/XXXVII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4639. Data: 2014-11-07 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW".
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono zmiany
Wykonanie: Dawid Randak
4640. Data: 2014-11-07 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW".
Dodatkowy opis redaktora: dokonano poprawki
Wykonanie: Dawid Randak
4641. Data: 2014-11-07 13:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: świadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4642. Data: 2014-11-07 13:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: świadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4643. Data: 2014-11-07 13:45
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4644. Data: 2014-11-07 13:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4645. Data: 2014-11-07 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW".
Dodatkowy opis redaktora: zmiana wprowadzona
Wykonanie: Dawid Randak
4646. Data: 2014-11-07 12:57
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 27.10.2014r. w sprawie ustalenia treści kart do głosowania, zarządzania ich druku praz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4647. Data: 2014-11-07 12:57
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.98.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4648. Data: 2014-11-07 12:56
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.98.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4649. Data: 2014-11-07 12:54
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 27.10.2014r. w sprawie ustalenia treści kart do głosowania, zarządzania ich druku praz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4650. Data: 2014-11-07 12:53
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 27.10.2014r. w sprawie ustalenia treści kart do głosowania dla każdego okręgu wyborczego, zarządzania ich drukami praz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk