główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4561. Data: 2015-04-21 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na:"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowościach Więcki, Smolarze Dąbrowa, Wąsosz Dolny"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4562. Data: 2015-04-21 08:08
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.31.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4563. Data: 2015-04-21 08:07
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.31.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4564. Data: 2015-04-21 08:06
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.30.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4565. Data: 2015-04-21 08:05
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.30.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4566. Data: 2015-04-20 10:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4567. Data: 2015-04-17 08:51
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4568. Data: 2015-04-17 08:50
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4569. Data: 2015-04-17 08:48
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt stały
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4570. Data: 2015-04-17 08:48
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt stały
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4571. Data: 2015-04-17 08:22
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWÓD OSOBISTY
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4572. Data: 2015-04-17 07:34
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWÓD OSOBISTY
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4573. Data: 2015-04-17 07:33
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWÓD OSOBISTY
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4574. Data: 2015-04-16 14:57
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.25.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4575. Data: 2015-04-16 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4576. Data: 2015-04-15 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 33/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4577. Data: 2015-04-15 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 39/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4578. Data: 2015-04-15 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 39/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4579. Data: 2015-04-15 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 38/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4580. Data: 2015-04-15 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 38/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie diet sołtysów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4581. Data: 2015-04-15 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 37/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4582. Data: 2015-04-15 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 37/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4583. Data: 2015-04-15 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4584. Data: 2015-04-15 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4585. Data: 2015-04-15 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2015"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4586. Data: 2015-04-15 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 35/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4587. Data: 2015-04-15 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 35/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4588. Data: 2015-04-15 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 34/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4589. Data: 2015-04-15 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 34/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4590. Data: 2015-04-15 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 33/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk