główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4561. Data: 2016-04-26 18:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4562. Data: 2016-04-26 18:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4563. Data: 2016-04-26 18:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4564. Data: 2016-04-26 18:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4565. Data: 2016-04-26 18:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4566. Data: 2016-04-26 18:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4567. Data: 2016-04-26 18:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4568. Data: 2016-04-26 12:11
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE ZAPRASZA OSOBY CHĘTNE DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENT RODZINY DO SKŁADANIA OFERT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4569. Data: 2016-04-26 12:10
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE ZAPRASZA OSOBY CHĘTNE DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENT RODZINY DO SKŁADANIA OFERT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4570. Data: 2016-04-22 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4571. Data: 2016-04-22 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4572. Data: 2016-04-22 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolarzach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4573. Data: 2016-04-22 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 95/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4574. Data: 2016-04-22 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 95/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4575. Data: 2016-04-22 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 94/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4576. Data: 2016-04-22 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 94/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4577. Data: 2016-04-22 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 93/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4578. Data: 2016-04-22 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 93/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4579. Data: 2016-04-22 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 92/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4580. Data: 2016-04-22 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 92/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4581. Data: 2016-04-22 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 91/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4582. Data: 2016-04-22 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 91/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2016"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4583. Data: 2016-04-22 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 90/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4584. Data: 2016-04-22 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 90/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4585. Data: 2016-04-22 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 89/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4586. Data: 2016-04-22 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 89/XVI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Rocznego Planu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4587. Data: 2016-04-22 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 88/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4588. Data: 2016-04-22 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 88/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4589. Data: 2016-04-22 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 87/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4590. Data: 2016-04-22 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 87/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk