główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

451. Data: 2020-03-26 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje Społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 - 2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
452. Data: 2020-03-26 09:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
453. Data: 2020-03-26 09:04
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
454. Data: 2020-03-26 09:04
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym. Konkurs przedłużony do 9 kwietnia 2020 roku do godziny 12:00
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
455. Data: 2020-03-26 08:39
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym. Konkurs przedłużony do 9 kwietnia 2020 roku do godziny 12:00
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
456. Data: 2020-03-25 14:21
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko opiekuna dziecięcego/opiekunki dziecięcej w Gminnym Klubie dziecięcym "Tygrysek"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
457. Data: 2020-03-25 14:19
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko opiekuna dziecięcego/opiekunki dziecięcej w Gminnym Klubie dziecięcym "Tygrysek"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
458. Data: 2020-03-25 14:16
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Popów ogłasza nabór na stanowisko kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
459. Data: 2020-03-25 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: STATUT GMINY POPÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
460. Data: 2020-03-25 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: STATUT GMINY POPÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
461. Data: 2020-03-24 11:55
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds naboru na stanowisko urzędnicze Opiekuna/Opiekunki Gminnego Klubu Dziecięcego "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
462. Data: 2020-03-24 11:55
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds naboru na stanowisko urzędnicze Opiekuna/Opiekunki Gminnego Klubu Dziecięcego "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
463. Data: 2020-03-24 11:55
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
464. Data: 2020-03-24 11:55
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
465. Data: 2020-03-24 11:53
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Popów ogłasza nabór na stanowisko kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
466. Data: 2020-03-24 11:52
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko opiekuna dziecięcego/opiekunki dziecięcej w Gminnym Klubie dziecięcym "Tygrysek"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
467. Data: 2020-03-19 14:13
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 6 marca 2020 roku - Wójt Gminy Popów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Popów - Asystent ds. administracji w oświacie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
468. Data: 2020-03-19 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Monika Kowalczyk
469. Data: 2020-03-19 11:29
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategi Rozwoju Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
470. Data: 2020-03-19 11:29
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategi Rozwoju Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
471. Data: 2020-03-19 11:21
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
472. Data: 2020-03-19 11:21
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
473. Data: 2020-03-19 11:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji d/s naboru na stanowisko urzędnicze Asystent d/s administracji w oświacie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
474. Data: 2020-03-19 11:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji d/s naboru na stanowisko urzędnicze Asystent d/s administracji w oświacie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
475. Data: 2020-03-19 11:04
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
476. Data: 2020-03-19 11:04
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
477. Data: 2020-03-19 11:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
478. Data: 2020-03-19 11:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
479. Data: 2020-03-19 11:01
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
480. Data: 2020-03-19 11:01
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra