główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

451. Data: 2020-01-13 13:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Józef Macherzyński
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
452. Data: 2020-01-13 13:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kazimierz Owczarek
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
453. Data: 2020-01-13 13:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Mariola Halina Starzyńska Strugacz
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
454. Data: 2020-01-13 13:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Mirosław Przygoda Czesław
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
455. Data: 2020-01-13 13:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Paweł Jan Zatoń
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
456. Data: 2020-01-13 13:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Robert Zagrodnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
457. Data: 2020-01-13 13:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Teresa Żurawska Kiedos
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
458. Data: 2020-01-13 13:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Matyszczak Robert
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
459. Data: 2020-01-13 13:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Henryk Wróż
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
460. Data: 2020-01-13 13:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Beata Ewa Praszczyk
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
461. Data: 2020-01-13 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
462. Data: 2020-01-13 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
463. Data: 2020-01-13 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
464. Data: 2020-01-13 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
465. Data: 2020-01-13 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
466. Data: 2020-01-13 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
467. Data: 2020-01-13 12:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Sekretarz Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2013 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
468. Data: 2020-01-13 12:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Skarbnik Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2013 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
469. Data: 2020-01-13 12:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2013
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
470. Data: 2020-01-13 12:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2013
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
471. Data: 2020-01-13 12:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Agnieszka Anna Uchrońska-Kowalska
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
472. Data: 2020-01-13 12:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Agnieszka Anna Uchrońska-Kowalska
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
473. Data: 2020-01-08 15:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
474. Data: 2020-01-08 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
475. Data: 2020-01-08 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
476. Data: 2020-01-08 14:52
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
477. Data: 2020-01-08 14:52
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
478. Data: 2020-01-08 14:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
479. Data: 2020-01-08 14:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
480. Data: 2020-01-08 14:46
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra