główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4381. Data: 2015-03-13 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na:"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4382. Data: 2015-03-13 08:29
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4383. Data: 2015-03-05 08:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4384. Data: 2015-03-05 08:25
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4385. Data: 2015-03-05 08:24
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4386. Data: 2015-03-03 08:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4387. Data: 2015-03-03 08:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4388. Data: 2015-03-03 08:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4389. Data: 2015-03-03 08:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4390. Data: 2015-03-02 14:16
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE "Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4391. Data: 2015-03-02 14:15
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE "Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4392. Data: 2015-02-27 12:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4393. Data: 2015-02-27 07:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pomoc Żywnościowa
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4394. Data: 2015-02-26 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH W M. POPÓW NAD RZEKĄ LISWARTĄ"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4395. Data: 2015-02-26 10:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Pomoc Żywnościowa
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4396. Data: 2015-02-12 14:44
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 12 lutego 2015 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4397. Data: 2015-02-12 14:44
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 12 lutego 2015 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4398. Data: 2015-02-12 14:43
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 12 lutego 2015 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4399. Data: 2015-02-12 14:43
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 12 lutego 2015 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4400. Data: 2015-02-11 16:49
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 19.02.2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4401. Data: 2015-02-11 16:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 19.02.2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4402. Data: 2015-02-06 14:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4403. Data: 2015-02-06 14:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4404. Data: 2015-01-28 10:30
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4405. Data: 2015-01-28 10:30
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Gospodarcza, Budżetu, Oświaty i Zdrowia
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4406. Data: 2015-01-26 15:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4407. Data: 2015-01-26 15:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4408. Data: 2015-01-22 15:21
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2015 r. oraz o stawkach opłaty obowiązujących od 01.01.2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4409. Data: 2015-01-22 15:20
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o stawkach opłaty obowiązujących od 01.04.2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4410. Data: 2015-01-20 12:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk