główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4321. Data: 2015-03-24 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 23/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4322. Data: 2015-03-24 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 23/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4323. Data: 2015-03-24 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 23/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4324. Data: 2015-03-24 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 22/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4325. Data: 2015-03-24 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 22/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4326. Data: 2015-03-24 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 21/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4327. Data: 2015-03-24 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 21/III/2014 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4328. Data: 2015-03-24 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 21/III/2014 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4329. Data: 2015-03-24 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 21/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela gminy do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4330. Data: 2015-03-24 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 20/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4331. Data: 2015-03-24 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 20/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji na terenie Gminy Popów w 2015r. "Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2004 roku - mieszanek Gminy Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4332. Data: 2015-03-24 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 19/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4333. Data: 2015-03-24 08:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 19/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4334. Data: 2015-03-24 08:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 19/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rady sołeckiej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4335. Data: 2015-03-24 08:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 18/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4336. Data: 2015-03-24 08:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 18/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4337. Data: 2015-03-24 08:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 18/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Danieli Uchrońskiej na działalność Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4338. Data: 2015-03-24 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 17/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4339. Data: 2015-03-24 08:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 17/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4340. Data: 2015-03-24 08:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 16/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4341. Data: 2015-03-24 08:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 16/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4342. Data: 2015-03-24 08:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 15/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4343. Data: 2015-03-24 08:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 15/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4344. Data: 2015-03-24 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 14/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4345. Data: 2015-03-24 08:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 14/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4346. Data: 2015-03-24 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 13/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4347. Data: 2015-03-24 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 1/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4348. Data: 2015-03-23 08:13
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Wąsosz Dolny
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4349. Data: 2015-03-23 08:12
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Rębielice Królewskie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4350. Data: 2015-03-20 12:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 12 lutego 2015r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2015.
Wykonanie: Kamil Krawczyk