główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4321. Data: 2015-08-25 14:19
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Wójt Gminy Popów, informuje, że w związku z suszą na terenie gminy Popów są przyjmowane wnioski o oszacowanie strat w uprawach ziemniaków, chmielu, roślin strączkowych, krzewów owocowych oraz na łąkach i pastwiskach powstałych w wyniku suszy.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4322. Data: 2015-08-24 15:34
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Popowie, ul. J. Długosza 7
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4323. Data: 2015-08-19 15:13
Dział: Urząd » Organizacja Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4324. Data: 2015-08-19 15:12
Dział: Urząd » Organizacja Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4325. Data: 2015-08-19 15:09
Dział: Urząd » Organizacja Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4326. Data: 2015-08-19 14:25
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4327. Data: 2015-08-19 14:25
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4328. Data: 2015-08-19 14:24
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. VAT
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4329. Data: 2015-08-19 14:14
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kompetencje Referatu Finansowego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4330. Data: 2015-08-19 14:14
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompetencje Referatu Finansowego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4331. Data: 2015-08-19 14:12
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. księgowości podatkowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4332. Data: 2015-08-19 14:11
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4333. Data: 2015-08-19 14:08
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4334. Data: 2015-08-19 14:03
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4335. Data: 2015-08-19 14:03
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Podinspektor ds. informatyzacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4336. Data: 2015-08-19 14:02
Dział: Organy » Głowny Księgowy » Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4337. Data: 2015-08-19 12:55
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4338. Data: 2015-08-19 12:55
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4339. Data: 2015-08-19 12:54
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Inspektor ds. organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4340. Data: 2015-08-19 12:54
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4341. Data: 2015-08-19 12:48
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4342. Data: 2015-08-19 12:38
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4343. Data: 2015-08-19 12:23
Dział: Urząd » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4344. Data: 2015-08-19 12:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 27.08.2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4345. Data: 2015-08-19 12:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 27.08.2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4346. Data: 2015-08-19 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do Gimnazjum w miejscowości Zawady"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4347. Data: 2015-08-19 07:42
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4348. Data: 2015-08-18 13:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marcin Zomerfeld
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4349. Data: 2015-08-18 13:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Zbień
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4350. Data: 2015-08-18 13:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wojciech Konieczny
Wykonanie: Kamil Krawczyk