główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4291. Data: 2015-03-24 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4292. Data: 2015-03-24 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4293. Data: 2015-03-24 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4294. Data: 2015-03-24 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4295. Data: 2015-03-24 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4296. Data: 2015-03-24 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4297. Data: 2015-03-24 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 32/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4298. Data: 2015-03-24 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 32/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Popów a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4299. Data: 2015-03-24 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 31/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4300. Data: 2015-03-24 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 31/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4301. Data: 2015-03-24 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 30/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4302. Data: 2015-03-24 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 30/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4303. Data: 2015-03-24 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 23/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4304. Data: 2015-03-24 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 29/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4305. Data: 2015-03-24 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 29/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4306. Data: 2015-03-24 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 28/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4307. Data: 2015-03-24 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 28/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4308. Data: 2015-03-24 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 26/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4309. Data: 2015-03-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 25/IV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4310. Data: 2015-03-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 25/IV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4311. Data: 2015-03-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 24/IV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4312. Data: 2015-03-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 27/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4313. Data: 2015-03-24 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 27/V/
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4314. Data: 2015-03-24 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 26/IV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4315. Data: 2015-03-24 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 26/IV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4316. Data: 2015-03-24 08:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 25/IV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4317. Data: 2015-03-24 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 25/IV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4318. Data: 2015-03-24 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 24/IV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4319. Data: 2015-03-24 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 24/IV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4320. Data: 2015-03-24 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: UCHWAŁA NR 23/III/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk