główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4261. Data: 2016-02-03 15:25
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE
Wykonanie: Dawid Randak
4262. Data: 2016-02-01 12:24
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4263. Data: 2016-02-01 12:23
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4264. Data: 2016-02-01 12:21
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4265. Data: 2016-01-27 14:47
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4266. Data: 2016-01-21 12:43
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Dawid Randak
4267. Data: 2016-01-21 12:40
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Dawid Randak
4268. Data: 2016-01-14 10:18
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów..
Dodatkowy opis redaktora: zmiana załącznika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4269. Data: 2016-01-14 10:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4270. Data: 2016-01-14 09:52
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4271. Data: 2016-01-14 09:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4272. Data: 2016-01-14 09:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4273. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4274. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4275. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Popów na lata 2016-2019"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4276. Data: 2016-01-12 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4277. Data: 2016-01-12 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 85/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4278. Data: 2016-01-12 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 84/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4279. Data: 2016-01-12 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 83/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4280. Data: 2016-01-12 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 83/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4281. Data: 2016-01-12 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 82/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4282. Data: 2016-01-12 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 82/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4283. Data: 2016-01-12 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 81/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4284. Data: 2016-01-12 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 81/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4285. Data: 2016-01-12 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 80/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4286. Data: 2016-01-12 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 80/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4287. Data: 2016-01-12 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 77/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4288. Data: 2016-01-12 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 79/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4289. Data: 2016-01-12 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 79/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4290. Data: 2016-01-12 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 78/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk