główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4231. Data: 2015-04-16 14:57
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.25.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4232. Data: 2015-04-16 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4233. Data: 2015-04-15 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 33/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4234. Data: 2015-04-15 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 39/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4235. Data: 2015-04-15 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 39/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4236. Data: 2015-04-15 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 38/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4237. Data: 2015-04-15 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 38/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie diet sołtysów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4238. Data: 2015-04-15 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 37/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4239. Data: 2015-04-15 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 37/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4240. Data: 2015-04-15 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4241. Data: 2015-04-15 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4242. Data: 2015-04-15 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2015"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4243. Data: 2015-04-15 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 35/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4244. Data: 2015-04-15 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 35/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4245. Data: 2015-04-15 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 34/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4246. Data: 2015-04-15 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 34/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4247. Data: 2015-04-15 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 33/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4248. Data: 2015-04-15 09:51
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Popów z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4249. Data: 2015-04-15 09:50
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Popów z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4250. Data: 2015-04-15 09:50
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4251. Data: 2015-04-15 09:49
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4252. Data: 2015-04-15 09:48
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Popów z dnia 02 kwietnia 2015 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4253. Data: 2015-04-15 09:48
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Popów z dnia 02 kwietnia 2015 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4254. Data: 2015-04-15 09:47
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Popów z dnia 01 kwietnia 2015 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach PREZYDENTA RZCZYPOSPOLITERJ POLSKIEJ zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4255. Data: 2015-04-15 09:46
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Popów z dnia 01 kwietnia 2015 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach PREZYDENTA RZCZYPOSPOLITERJ POLSKIEJ zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4256. Data: 2015-04-15 09:44
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.25.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4257. Data: 2015-04-15 09:44
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.25.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4258. Data: 2015-04-15 09:42
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 35/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 r w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4259. Data: 2015-04-15 08:11
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Popów z dnia 01 kwietnia 2015 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4260. Data: 2015-04-15 08:09
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Popów z dnia 01 kwietnia 2015 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk