główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

421. Data: 2019-07-12 07:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
422. Data: 2019-07-12 07:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
423. Data: 2019-07-10 11:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
424. Data: 2019-07-10 11:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
425. Data: 2019-07-10 07:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 73/XII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
426. Data: 2019-07-10 07:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 73/XII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
427. Data: 2019-07-08 11:59
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XII Sesja Rady Gminy Popów z 2 lipca 2019 roku (III Sesja nadzwyczajna)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
428. Data: 2019-07-08 11:58
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XII Sesja Rady Gminy Popów z 2 lipca 2019 roku (III Sesja nadzwyczajna)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
429. Data: 2019-07-08 11:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Gminy Popów z 18 czerwca 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
430. Data: 2019-07-08 11:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XI Sesja Rady Gminy Popów z 18 czerwca 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
431. Data: 2019-07-08 11:54
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Gminy Popów z 31 maja 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
432. Data: 2019-07-08 11:54
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: X Sesja Rady Gminy Popów z 31 maja 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
433. Data: 2019-07-08 11:53
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Gminy Popów z 28 lutego 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
434. Data: 2019-07-08 11:53
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Gminy Popów z 21 marca 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
435. Data: 2019-07-08 11:53
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Gminy Popów z 27 marca 2019 roku (II Sesja nadzwyczajna)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
436. Data: 2019-07-08 11:52
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Gminy Popów z 30 kwietnia 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
437. Data: 2019-07-08 11:52
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: IX Sesja Rady Gminy Popów z 30 kwietnia 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
438. Data: 2019-07-08 11:51
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja rady Gminy Popów z 27 marca 2019 roku (II Sesja nadzwyczajna)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
439. Data: 2019-07-08 11:50
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: VIII Sesja rady Gminy Popów z 28 lutego 2019 roku (II Sesja nadzwyczajna)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
440. Data: 2019-07-08 11:50
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja rady Gminy Popów z 21 marca 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
441. Data: 2019-07-08 11:49
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: VII Sesja rady Gminy Popów z 21 marca 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
442. Data: 2019-07-08 11:49
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja rady Gminy Popów z 28 lutego 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
443. Data: 2019-07-08 11:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja rady Gminy Popów z 28 lutego 2019 rkou
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
444. Data: 2019-07-08 11:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: VI Sesja rady Gminy Popów z 28 lutego 2019 rkou
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
445. Data: 2019-07-02 14:32
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Florianów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
446. Data: 2019-07-02 14:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Florianów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
447. Data: 2019-07-02 14:28
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
448. Data: 2019-07-02 14:27
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego z dnia 10 czerwca 2019 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
449. Data: 2019-07-02 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 68/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019 - 2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
450. Data: 2019-07-02 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 69/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra