główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4111. Data: 2016-04-26 18:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4112. Data: 2016-04-26 18:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4113. Data: 2016-04-26 18:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4114. Data: 2016-04-26 12:11
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE ZAPRASZA OSOBY CHĘTNE DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENT RODZINY DO SKŁADANIA OFERT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4115. Data: 2016-04-26 12:10
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE ZAPRASZA OSOBY CHĘTNE DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENT RODZINY DO SKŁADANIA OFERT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4116. Data: 2016-04-22 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4117. Data: 2016-04-22 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4118. Data: 2016-04-22 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolarzach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4119. Data: 2016-04-22 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 95/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4120. Data: 2016-04-22 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 95/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4121. Data: 2016-04-22 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 94/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4122. Data: 2016-04-22 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 94/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4123. Data: 2016-04-22 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 93/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4124. Data: 2016-04-22 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 93/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4125. Data: 2016-04-22 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 92/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4126. Data: 2016-04-22 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 92/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4127. Data: 2016-04-22 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 91/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4128. Data: 2016-04-22 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 91/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2016"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4129. Data: 2016-04-22 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 90/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4130. Data: 2016-04-22 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 90/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4131. Data: 2016-04-22 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 89/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4132. Data: 2016-04-22 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 89/XVI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Rocznego Planu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4133. Data: 2016-04-22 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 88/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4134. Data: 2016-04-22 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 88/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4135. Data: 2016-04-22 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 87/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4136. Data: 2016-04-22 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 87/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4137. Data: 2016-04-22 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 87/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4138. Data: 2016-04-22 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 87/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4139. Data: 2016-04-22 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 87/XVI/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4140. Data: 2016-04-22 12:41
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk