główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3931. Data: 2017-05-02 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 170/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2027
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3932. Data: 2017-05-02 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 170/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2027
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3933. Data: 2017-05-02 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 169/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3934. Data: 2017-05-02 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 169/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3935. Data: 2017-05-02 08:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2016 ROK
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3936. Data: 2017-04-28 10:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2016 ROK
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3937. Data: 2017-04-28 10:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2016 ROK
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3938. Data: 2017-04-27 12:44
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak WOOŚ.4207.24.2017.EJ.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3939. Data: 2017-04-27 12:02
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak WOOŚ.4207.24.2017.EJ.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3940. Data: 2017-04-27 12:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak WOOŚ.4207.24.2017.EJ.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3941. Data: 2017-04-27 12:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak WOOŚ.4207.24.2017.EJ.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3942. Data: 2017-04-21 10:02
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3943. Data: 2017-04-21 09:56
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3944. Data: 2017-04-21 09:56
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3945. Data: 2017-04-07 17:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3946. Data: 2017-04-07 17:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3947. Data: 2017-04-07 17:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3948. Data: 2017-04-05 08:50
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W RĘBIELICACH KRÓLEWSKICH
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3949. Data: 2017-04-05 08:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z Badan Próbki Nr 212z /2017 Rębielice Królewskie, ul. Szkolna
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3950. Data: 2017-04-05 08:33
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 lutego 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2017
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3951. Data: 2017-04-05 08:33
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 lutego 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2017
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3952. Data: 2017-04-05 08:32
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3953. Data: 2017-04-05 08:32
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 12 lutego 2015 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3954. Data: 2017-04-03 14:25
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Interpretacje Indywidualne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dnia 19 stycznia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3955. Data: 2017-04-03 14:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Interpretacje Indywidualne
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dnia 19 stycznia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3956. Data: 2017-03-30 15:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.25.2017 z dnia 23 marca 2017r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3957. Data: 2017-03-30 15:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.25.2017 z dnia 23 marca 2017r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3958. Data: 2017-03-29 15:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3959. Data: 2017-03-24 18:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3960. Data: 2017-03-24 18:38
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.
Wykonanie: Kamil Krawczyk