główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

391. Data: 2020-04-29 10:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
392. Data: 2020-04-29 10:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
393. Data: 2020-04-27 11:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
394. Data: 2020-04-27 11:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
395. Data: 2020-04-22 13:54
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
396. Data: 2020-04-22 13:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
397. Data: 2020-04-21 14:41
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie ZW.0050.44.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych oraz koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
398. Data: 2020-04-21 14:40
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie ZW.0050.44.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych oraz koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
399. Data: 2020-04-21 08:48
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 24/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
400. Data: 2020-04-21 08:45
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 24/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
401. Data: 2020-04-21 08:43
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 24/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
402. Data: 2020-04-21 08:42
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 24/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
403. Data: 2020-04-21 08:42
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE NR 24/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
404. Data: 2020-04-20 12:52
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.179.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zakładowego planu kont
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
405. Data: 2020-04-20 12:52
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.179.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zakładowego planu kont
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
406. Data: 2020-04-20 12:51
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.160.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie polityki rachunkowości Urzędu Gminy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
407. Data: 2020-04-20 12:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.160.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie polityki rachunkowości Urzędu Gminy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
408. Data: 2020-04-20 12:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.146.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie polityki rachunkowości Urzędu Gminy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
409. Data: 2020-04-20 12:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.146.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie polityki rachunkowości Urzędu Gminy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
410. Data: 2020-04-20 12:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.126.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego PROW Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
411. Data: 2020-04-20 12:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.126.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego PROW Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
412. Data: 2020-04-17 13:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
413. Data: 2020-04-17 13:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
414. Data: 2020-04-15 11:25
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza w Częstochowie II o dodatkowych zgłoszeń
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
415. Data: 2020-04-15 07:52
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza w Częstochowie II o dodatkowych zgłoszeń
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
416. Data: 2020-04-15 07:51
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza w Częstochowie II o dodatkowych zgłoszeń
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
417. Data: 2020-04-14 09:22
Dział: Organy » Głowny Księgowy » Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
418. Data: 2020-04-14 09:21
Dział: Organy » Głowny Księgowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
419. Data: 2020-04-14 09:21
Dział: Organy » Głowny Księgowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
420. Data: 2020-04-14 09:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XX Sesja Rady Gminy Popów (V Sesja nadzwyczajna) z 2 kwietnia 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra