główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3841. Data: 2015-08-19 14:25
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3842. Data: 2015-08-19 14:25
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3843. Data: 2015-08-19 14:24
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. VAT
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3844. Data: 2015-08-19 14:14
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kompetencje Referatu Finansowego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3845. Data: 2015-08-19 14:14
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompetencje Referatu Finansowego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3846. Data: 2015-08-19 14:12
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. księgowości podatkowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3847. Data: 2015-08-19 14:11
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3848. Data: 2015-08-19 14:08
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3849. Data: 2015-08-19 14:03
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3850. Data: 2015-08-19 14:03
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Podinspektor ds. informatyzacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3851. Data: 2015-08-19 14:02
Dział: Organy » Głowny Księgowy » Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3852. Data: 2015-08-19 12:55
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3853. Data: 2015-08-19 12:55
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3854. Data: 2015-08-19 12:54
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Inspektor ds. organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3855. Data: 2015-08-19 12:54
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3856. Data: 2015-08-19 12:48
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3857. Data: 2015-08-19 12:38
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3858. Data: 2015-08-19 12:23
Dział: Urząd » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3859. Data: 2015-08-19 12:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 27.08.2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3860. Data: 2015-08-19 12:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 27.08.2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3861. Data: 2015-08-19 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do Gimnazjum w miejscowości Zawady"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3862. Data: 2015-08-19 07:42
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3863. Data: 2015-08-18 13:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marcin Zomerfeld
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3864. Data: 2015-08-18 13:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Zbień
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3865. Data: 2015-08-18 13:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wojciech Konieczny
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3866. Data: 2015-08-18 13:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Danuta Karpik
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3867. Data: 2015-08-18 13:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Edyta Ślusarczyk
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3868. Data: 2015-08-18 13:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zatoń Andrzej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3869. Data: 2015-08-18 13:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Moczek Krzysztof
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3870. Data: 2015-08-18 13:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Krawczyk Praszczyk
Wykonanie: Kamil Krawczyk