główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3841. Data: 2017-05-10 20:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLARZE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3842. Data: 2017-05-10 20:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLARZE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3843. Data: 2017-05-10 20:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLARZE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3844. Data: 2017-05-10 20:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLARZE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3845. Data: 2017-05-09 11:16
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OKÓLNIK - Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3846. Data: 2017-05-09 11:16
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OKÓLNIK - Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3847. Data: 2017-05-09 11:15
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OKÓLNIK - Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3848. Data: 2017-05-09 11:15
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OKÓLNIK - Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3849. Data: 2017-05-09 11:14
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OKÓLNIK - Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3850. Data: 2017-05-09 11:13
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OKÓLNIK - Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3851. Data: 2017-05-09 11:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OKÓLNIK - Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3852. Data: 2017-05-09 11:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OKÓLNIK - Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3853. Data: 2017-05-04 13:34
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- KLB5002_D z wewnętrzną linią zasilającą"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3854. Data: 2017-05-04 13:34
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- KLB5002_D z wewnętrzną linią zasilającą"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3855. Data: 2017-05-04 13:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: usunięcie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- KLB5002_B z wewnętrzną Unią zasilającą"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3856. Data: 2017-05-04 13:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- KLB5002_B z wewnętrzną linią zasilającą"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3857. Data: 2017-05-04 13:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- KLB5002_B z wewnętrzną linią zasilającą"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3858. Data: 2017-05-04 13:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- KLB5002_B z wewnętrzną linią zasilającą"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3859. Data: 2017-05-02 22:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- KLB5002_B z wewnętrzną Unią zasilającą"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3860. Data: 2017-05-02 22:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- KLB5002_B z wewnętrzną Unią zasilającą"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3861. Data: 2017-05-02 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 183/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie stanowiska dotyczącego XX-Iecia Konstytucji RP
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3862. Data: 2017-05-02 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 182/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie stanowiska dotyczącego XX-Iecia Konstytucji RP
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3863. Data: 2017-05-02 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziału kl, IIIb Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od ki. IV do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3864. Data: 2017-05-02 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 182/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziału kl. VI Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl.VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2018/19 w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3865. Data: 2017-05-02 12:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziału ki. VI Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl.VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2018/19 w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3866. Data: 2017-05-02 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziału ki. VI Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl.VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2018/19 w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3867. Data: 2017-05-02 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziału ki, IIIb Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od ki. IV do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3868. Data: 2017-05-02 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziału ki, IIIb Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od ki. IV do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3869. Data: 2017-05-02 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 180/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Zawadach przy ul. Szkolnej 8
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3870. Data: 2017-05-02 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 180/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Zawadach przy ul. Szkolnej 8
Wykonanie: Kamil Krawczyk