główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3601. Data: 2017-04-05 08:33
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 lutego 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2017
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3602. Data: 2017-04-05 08:32
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3603. Data: 2017-04-05 08:32
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 12 lutego 2015 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3604. Data: 2017-04-03 14:25
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Interpretacje Indywidualne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dnia 19 stycznia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3605. Data: 2017-04-03 14:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Interpretacje Indywidualne
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dnia 19 stycznia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3606. Data: 2017-03-30 15:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.25.2017 z dnia 23 marca 2017r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3607. Data: 2017-03-30 15:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.25.2017 z dnia 23 marca 2017r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3608. Data: 2017-03-29 15:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3609. Data: 2017-03-24 18:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3610. Data: 2017-03-24 18:38
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3611. Data: 2017-03-16 15:34
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3612. Data: 2017-03-16 15:33
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3613. Data: 2017-03-15 07:47
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 30.03.2017
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3614. Data: 2017-03-15 07:46
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 30.03.2017
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3615. Data: 2017-03-15 07:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 160/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3616. Data: 2017-03-14 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 168/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3617. Data: 2017-03-14 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 168/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3618. Data: 2017-03-14 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 167/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3619. Data: 2017-03-14 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 166/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3620. Data: 2017-03-14 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 165/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3621. Data: 2017-03-14 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 165/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3622. Data: 2017-03-14 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 165/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3623. Data: 2017-03-14 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 164/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3624. Data: 2017-03-14 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 164/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3625. Data: 2017-03-14 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 164/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3626. Data: 2017-03-14 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 163/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchylająca uchwałę akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3627. Data: 2017-03-13 14:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3628. Data: 2017-03-13 14:27
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3629. Data: 2017-03-09 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: CHWAŁA NR 163/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchylająca uchwałę akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3630. Data: 2017-03-09 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: CHWAŁA NR 163/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchylająca uchwałę akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk