główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

361. Data: 2020-01-23 08:12
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
362. Data: 2020-01-22 16:54
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
363. Data: 2020-01-22 16:53
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
364. Data: 2020-01-22 16:52
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
365. Data: 2020-01-22 16:51
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
366. Data: 2020-01-22 16:51
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
367. Data: 2020-01-22 16:51
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
368. Data: 2020-01-22 16:48
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
369. Data: 2020-01-22 16:44
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
370. Data: 2020-01-21 13:51
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze "Kierownik referatu do spraw gospodarki komunalnej" w Urzędzie Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
371. Data: 2020-01-21 12:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji d/s naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Do Spraw Gospodarki Komunalnej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
372. Data: 2020-01-21 12:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji d/s naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Do Spraw Gospodarki Komunalnej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
373. Data: 2020-01-21 12:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
374. Data: 2020-01-21 12:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
375. Data: 2020-01-21 12:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
376. Data: 2020-01-21 12:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
377. Data: 2020-01-21 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego 16 grudnia 2019 r. na realizację zadań publicznych w Gminie Popów na 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
378. Data: 2020-01-21 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego 16 grudnia 2019 r. na realizację zadań publicznych w Gminie Popów na 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
379. Data: 2020-01-21 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 118/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
380. Data: 2020-01-21 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 118/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
381. Data: 2020-01-21 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
382. Data: 2020-01-21 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
383. Data: 2020-01-21 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
384. Data: 2020-01-21 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 116/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
385. Data: 2020-01-21 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 116/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
386. Data: 2020-01-21 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 115/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
387. Data: 2020-01-21 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 115/XVIII/2020 Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
388. Data: 2020-01-21 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 115/XVIII/2020 Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
389. Data: 2020-01-21 11:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
390. Data: 2020-01-21 11:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra