główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

361. Data: 2020-05-22 08:12
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XXI Sesja Rady Gminy Popów (VI Sesja nadzwyczajna) z 21 maja 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
362. Data: 2020-05-21 07:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego numer IFIII.746.15.2020 z dnia 13 maja 2020 r.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
363. Data: 2020-05-21 07:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego numer IFIII.746.15.2020 z dnia 13 maja 2020 r.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
364. Data: 2020-05-18 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
365. Data: 2020-05-18 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
366. Data: 2020-05-18 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
367. Data: 2020-05-18 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
368. Data: 2020-05-18 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
369. Data: 2020-05-18 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
370. Data: 2020-05-18 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
371. Data: 2020-05-18 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
372. Data: 2020-05-18 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
373. Data: 2020-05-18 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
374. Data: 2020-05-18 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
375. Data: 2020-05-18 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
376. Data: 2020-05-18 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
377. Data: 2020-05-18 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
378. Data: 2020-05-18 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
379. Data: 2020-05-18 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
380. Data: 2020-05-16 18:19
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o VI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów (XXI Sesja Rady Gminy Popów) 21.05.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
381. Data: 2020-05-16 18:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o VI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów (XXI Sesja Rady Gminy Popów) 21.05.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
382. Data: 2020-05-15 12:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo-kablowym, przyłączem elektroenergetycznym i stacja transformatorową na działce nr ewid. 395 obręb Zawady, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie ”.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
383. Data: 2020-05-15 12:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo-kablowym, przyłączem elektroenergetycznym i stacja transformatorową na działce nr ewid. 395 obręb Zawady, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie ”.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
384. Data: 2020-05-12 13:46
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. gospodarki komunalnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
385. Data: 2020-05-12 13:46
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. gospodarki komunalnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
386. Data: 2020-05-12 13:45
Dział: Organy » Głowny Księgowy » Zastępca Głównego Księgowego
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
387. Data: 2020-05-07 14:32
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów”.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
388. Data: 2020-05-07 14:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów”.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
389. Data: 2020-04-29 11:02
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Monika Kowalczyk
390. Data: 2020-04-29 11:02
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Monika Kowalczyk