główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3481. Data: 2016-02-10 10:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.129.2015 WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 25 LISTOPADA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3482. Data: 2016-02-09 13:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3483. Data: 2016-02-09 13:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3484. Data: 2016-02-04 10:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE dot. inwestycji ?Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów?
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3485. Data: 2016-02-03 15:27
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Więckach
Wykonanie: Dawid Randak
3486. Data: 2016-02-03 15:26
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gimnazjum nr 1 w Zawadach
Wykonanie: Dawid Randak
3487. Data: 2016-02-03 15:25
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE
Wykonanie: Dawid Randak
3488. Data: 2016-02-01 12:24
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3489. Data: 2016-02-01 12:23
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3490. Data: 2016-02-01 12:21
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3491. Data: 2016-01-27 14:47
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3492. Data: 2016-01-21 12:43
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Dawid Randak
3493. Data: 2016-01-21 12:40
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Dawid Randak
3494. Data: 2016-01-14 10:18
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów..
Dodatkowy opis redaktora: zmiana załącznika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3495. Data: 2016-01-14 10:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3496. Data: 2016-01-14 09:52
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3497. Data: 2016-01-14 09:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3498. Data: 2016-01-14 09:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3499. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3500. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3501. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Popów na lata 2016-2019"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3502. Data: 2016-01-12 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3503. Data: 2016-01-12 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 85/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3504. Data: 2016-01-12 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 84/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3505. Data: 2016-01-12 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 83/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3506. Data: 2016-01-12 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 83/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3507. Data: 2016-01-12 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 82/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3508. Data: 2016-01-12 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 82/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3509. Data: 2016-01-12 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 81/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3510. Data: 2016-01-12 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 81/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk