główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3451. Data: 2015-11-12 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 58/XII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3452. Data: 2015-11-12 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 57/XII/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3453. Data: 2015-11-12 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 57/XII/2015 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3454. Data: 2015-11-12 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 57/XII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3455. Data: 2015-11-12 13:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3456. Data: 2015-11-12 13:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3457. Data: 2015-11-10 14:06
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3458. Data: 2015-11-10 10:32
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3459. Data: 2015-11-10 09:13
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3460. Data: 2015-10-23 13:10
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.113.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3461. Data: 2015-10-23 13:09
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.113.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3462. Data: 2015-10-23 13:09
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.112.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3463. Data: 2015-10-23 13:08
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.112.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3464. Data: 2015-10-19 07:33
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.110.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 05 października 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3465. Data: 2015-10-16 08:26
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.110.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 05 października 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3466. Data: 2015-10-15 15:17
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2016r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3467. Data: 2015-10-15 15:16
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2016r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3468. Data: 2015-10-15 15:16
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2016r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3469. Data: 2015-10-15 15:13
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2016r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3470. Data: 2015-10-12 11:05
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 29.10.2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3471. Data: 2015-10-12 11:03
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 29.10.2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3472. Data: 2015-10-09 12:56
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Referenta Urzędu Stanu Cywilnego W Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3473. Data: 2015-10-07 16:04
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3474. Data: 2015-10-06 14:24
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Referenta Urzędu Stanu Cywilnego W Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3475. Data: 2015-10-06 11:44
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.110.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 05 października 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3476. Data: 2015-10-06 11:43
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.110.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 05 października 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3477. Data: 2015-10-05 14:00
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3478. Data: 2015-10-02 12:56
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 września 2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3479. Data: 2015-10-02 12:55
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3480. Data: 2015-10-02 12:54
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykonanie: Kamil Krawczyk