główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3391. Data: 2018-02-05 07:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 220/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3392. Data: 2018-02-05 07:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3393. Data: 2018-02-05 07:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3394. Data: 2018-02-05 07:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 218/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3395. Data: 2018-02-05 07:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 218/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3396. Data: 2018-02-02 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 217/XXXVI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach powstałej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3397. Data: 2018-02-02 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXXVI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach powstałej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3398. Data: 2018-02-02 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w msc. Wąsosz Górny, gmina Popów"
Wykonanie: Monika Kowalczyk
3399. Data: 2018-02-02 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 216/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3400. Data: 2018-02-02 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 216/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3401. Data: 2018-02-02 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 216/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3402. Data: 2018-02-02 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 215/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3403. Data: 2018-02-02 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 215/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3404. Data: 2018-02-02 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3405. Data: 2018-02-02 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3406. Data: 2018-02-02 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 213/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3407. Data: 2018-02-02 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 213/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3408. Data: 2018-02-02 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 212/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3409. Data: 2018-02-02 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 212/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3410. Data: 2018-02-02 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 211/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3411. Data: 2018-02-02 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 211/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3412. Data: 2018-02-02 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 210/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody, na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3413. Data: 2018-02-02 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 210/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody, na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3414. Data: 2018-02-02 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 209/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3415. Data: 2018-02-02 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 209/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3416. Data: 2018-02-02 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 208/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3417. Data: 2018-02-02 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 208/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3418. Data: 2018-02-02 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 207/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3419. Data: 2018-02-02 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 207/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3420. Data: 2018-02-02 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 206/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra