główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3361. Data: 2018-02-05 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3362. Data: 2018-02-05 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3363. Data: 2018-02-05 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 232/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3364. Data: 2018-02-05 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 232/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3365. Data: 2018-02-05 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 231/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3366. Data: 2018-02-05 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 231/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3367. Data: 2018-02-05 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 230/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Semper Veritas w Krzepicach na działalność Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3368. Data: 2018-02-05 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 230/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Semper Veritas w Krzepicach na działalność Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3369. Data: 2018-02-05 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 229/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3370. Data: 2018-02-05 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 229/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3371. Data: 2018-02-05 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 228/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3372. Data: 2018-02-05 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 228/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3373. Data: 2018-02-05 08:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 227/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3374. Data: 2018-02-05 08:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 227/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3375. Data: 2018-02-05 08:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 226/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3376. Data: 2018-02-05 08:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 226/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3377. Data: 2018-02-05 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 225/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchylenia uchwały Nr 216/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3378. Data: 2018-02-05 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 225/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchylenia uchwały Nr 216/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3379. Data: 2018-02-05 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 224/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchylenia uchwały Nr 215/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3380. Data: 2018-02-05 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 224/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchylenia uchwały Nr 215/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3381. Data: 2018-02-05 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 223/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 214/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3382. Data: 2018-02-05 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 223/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 214/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3383. Data: 2018-02-05 07:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 222/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3384. Data: 2018-02-05 07:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 222/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3385. Data: 2018-02-05 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 222/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3386. Data: 2018-02-05 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 222/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3387. Data: 2018-02-05 07:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 221/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3388. Data: 2018-02-05 07:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 221/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3389. Data: 2018-02-05 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 221/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3390. Data: 2018-02-05 07:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 220/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra