główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3331. Data: 2016-04-28 18:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3332. Data: 2016-04-26 18:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3333. Data: 2016-04-26 18:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3334. Data: 2016-04-26 18:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3335. Data: 2016-04-26 18:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3336. Data: 2016-04-26 18:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3337. Data: 2016-04-26 18:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3338. Data: 2016-04-26 18:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3339. Data: 2016-04-26 18:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3340. Data: 2016-04-26 18:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3341. Data: 2016-04-26 18:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3342. Data: 2016-04-26 18:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3343. Data: 2016-04-26 18:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3344. Data: 2016-04-26 12:11
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE ZAPRASZA OSOBY CHĘTNE DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENT RODZINY DO SKŁADANIA OFERT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3345. Data: 2016-04-26 12:10
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE ZAPRASZA OSOBY CHĘTNE DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENT RODZINY DO SKŁADANIA OFERT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3346. Data: 2016-04-22 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3347. Data: 2016-04-22 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3348. Data: 2016-04-22 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolarzach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3349. Data: 2016-04-22 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 95/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3350. Data: 2016-04-22 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 95/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3351. Data: 2016-04-22 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 94/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3352. Data: 2016-04-22 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 94/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3353. Data: 2016-04-22 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 93/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3354. Data: 2016-04-22 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 93/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3355. Data: 2016-04-22 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 92/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3356. Data: 2016-04-22 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 92/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3357. Data: 2016-04-22 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 91/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3358. Data: 2016-04-22 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 91/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2016"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3359. Data: 2016-04-22 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 90/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3360. Data: 2016-04-22 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 90/XVII/2016
Wykonanie: Kamil Krawczyk