główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

331. Data: 2020-06-03 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
332. Data: 2020-06-03 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
333. Data: 2020-06-03 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
334. Data: 2020-06-02 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 139/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
335. Data: 2020-06-02 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 139/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
336. Data: 2020-06-02 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 138/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
337. Data: 2020-06-02 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 138/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
338. Data: 2020-06-02 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 136/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
339. Data: 2020-06-02 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 136/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
340. Data: 2020-06-02 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 135/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
341. Data: 2020-06-02 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 135/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
342. Data: 2020-06-02 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 134/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
343. Data: 2020-06-02 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 134/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
344. Data: 2020-06-02 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 132/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
345. Data: 2020-06-02 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 132/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
346. Data: 2020-06-02 12:31
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
347. Data: 2020-06-02 12:30
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Stanowisko ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
348. Data: 2020-06-02 11:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oceny jakości wody z placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
349. Data: 2020-06-02 11:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Oceny jakości wody z placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
350. Data: 2020-06-02 09:30
Dział: Organy » Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
351. Data: 2020-06-01 13:48
Dział: Inne » Raport o stanie Gminy Popów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Debata nad Raportem o stanie Gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
352. Data: 2020-06-01 13:48
Dział: Inne » Raport o stanie Gminy Popów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Debata nad Raportem o stanie Gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
353. Data: 2020-06-01 13:47
Dział: Inne » Raport o stanie Gminy Popów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Debata nad Raportem o stanie Gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
354. Data: 2020-05-22 12:04
Dział: Inne » Transmisja Sesji Rady Gminy Popów » Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: XXI Sesja Rady Gminy Popów (VI Sesja nadzwyczajna) 21.05.2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
355. Data: 2020-05-22 12:03
Dział: Inne » Transmisja Sesji Rady Gminy Popów » Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: XX Sesja Rady Gminy Popów (V Sesja nadzwyczajna) 02.04.2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
356. Data: 2020-05-22 12:01
Dział: Inne » Transmisja Sesji Rady Gminy Popów » Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XVIII Sesja Rady Gminy Popów (IV Sesja nadzwyczajna) 15.01.2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
357. Data: 2020-05-22 12:00
Dział: Inne » Transmisja Sesji Rady Gminy Popów » Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: XIX Sesja Rady Gminy Popów 27.02.2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
358. Data: 2020-05-22 11:59
Dział: Inne » Transmisja Sesji Rady Gminy Popów » Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: XVIII Sesja Rady Gminy Popów 15.01.2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
359. Data: 2020-05-22 11:58
Dział: Inne » Transmisja Sesji Rady Gminy Popów » Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: XVII Sesja Rady Gminy Popów 19.12.2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
360. Data: 2020-05-22 08:12
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXI Sesja Rady Gminy Popów (VI Sesja nadzwyczajna) z 21 maja 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra