główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3211. Data: 2016-02-10 10:59
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.132.2015 WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 26 LISTOPADA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3212. Data: 2016-02-10 10:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.132.2015 WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 26 LISTOPADA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3213. Data: 2016-02-10 10:57
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.131.2015 WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 26 LISTOPADA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3214. Data: 2016-02-10 10:57
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.131.2015 WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 26 LISTOPADA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3215. Data: 2016-02-10 10:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.130.2015 WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 25 LISTOPADA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3216. Data: 2016-02-10 10:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.130.2015 WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 25 LISTOPADA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3217. Data: 2016-02-10 10:55
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.129.2015 WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 25 LISTOPADA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3218. Data: 2016-02-10 10:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.129.2015 WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 25 LISTOPADA 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3219. Data: 2016-02-09 13:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3220. Data: 2016-02-09 13:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3221. Data: 2016-02-04 10:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE dot. inwestycji ?Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów?
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3222. Data: 2016-02-03 15:27
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Więckach
Wykonanie: Dawid Randak
3223. Data: 2016-02-03 15:26
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gimnazjum nr 1 w Zawadach
Wykonanie: Dawid Randak
3224. Data: 2016-02-03 15:25
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE
Wykonanie: Dawid Randak
3225. Data: 2016-02-01 12:24
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3226. Data: 2016-02-01 12:23
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3227. Data: 2016-02-01 12:21
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3228. Data: 2016-01-27 14:47
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3229. Data: 2016-01-21 12:43
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Dawid Randak
3230. Data: 2016-01-21 12:40
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Dawid Randak
3231. Data: 2016-01-14 10:18
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów..
Dodatkowy opis redaktora: zmiana załącznika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3232. Data: 2016-01-14 10:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3233. Data: 2016-01-14 09:52
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3234. Data: 2016-01-14 09:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3235. Data: 2016-01-14 09:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3236. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3237. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3238. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Popów na lata 2016-2019"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3239. Data: 2016-01-12 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3240. Data: 2016-01-12 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 85/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk