główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3121. Data: 2018-06-01 11:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3122. Data: 2018-06-01 11:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3123. Data: 2018-06-01 11:56
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3124. Data: 2018-06-01 11:56
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3125. Data: 2018-06-01 11:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3126. Data: 2018-06-01 11:54
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3127. Data: 2018-06-01 11:54
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3128. Data: 2018-06-01 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 276/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3129. Data: 2018-06-01 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 276/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3130. Data: 2018-06-01 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 274/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3131. Data: 2018-06-01 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 274/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3132. Data: 2018-06-01 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 273/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3133. Data: 2018-06-01 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 273/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3134. Data: 2018-06-01 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 272/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3135. Data: 2018-06-01 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 272/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3136. Data: 2018-06-01 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 271/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2017 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3137. Data: 2018-06-01 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 271/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2017 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3138. Data: 2018-06-01 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 270/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3139. Data: 2018-06-01 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 270/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3140. Data: 2018-05-29 11:03
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3141. Data: 2018-05-29 11:01
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3142. Data: 2018-05-29 11:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Protokół Nr XLIII/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3143. Data: 2018-05-29 10:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLIII/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3144. Data: 2018-05-29 10:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XLIII/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3145. Data: 2018-05-28 09:58
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3146. Data: 2018-05-25 12:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
3147. Data: 2018-05-25 11:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
3148. Data: 2018-05-25 11:44
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
3149. Data: 2018-05-25 11:42
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
3150. Data: 2018-05-25 11:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk