główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3091. Data: 2016-02-09 13:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3092. Data: 2016-02-09 13:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3093. Data: 2016-02-04 10:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE dot. inwestycji ?Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów?
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3094. Data: 2016-02-03 15:27
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Więckach
Wykonanie: Dawid Randak
3095. Data: 2016-02-03 15:26
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gimnazjum nr 1 w Zawadach
Wykonanie: Dawid Randak
3096. Data: 2016-02-03 15:25
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE
Wykonanie: Dawid Randak
3097. Data: 2016-02-01 12:24
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3098. Data: 2016-02-01 12:23
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3099. Data: 2016-02-01 12:21
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3100. Data: 2016-01-27 14:47
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3101. Data: 2016-01-21 12:43
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Dawid Randak
3102. Data: 2016-01-21 12:40
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Dawid Randak
3103. Data: 2016-01-14 10:18
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów..
Dodatkowy opis redaktora: zmiana załącznika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3104. Data: 2016-01-14 10:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3105. Data: 2016-01-14 09:52
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3106. Data: 2016-01-14 09:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3107. Data: 2016-01-14 09:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3108. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3109. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3110. Data: 2016-01-12 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Popów na lata 2016-2019"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3111. Data: 2016-01-12 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3112. Data: 2016-01-12 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 85/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3113. Data: 2016-01-12 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 84/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3114. Data: 2016-01-12 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 83/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3115. Data: 2016-01-12 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 83/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3116. Data: 2016-01-12 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 82/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3117. Data: 2016-01-12 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 82/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3118. Data: 2016-01-12 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 81/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3119. Data: 2016-01-12 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 81/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3120. Data: 2016-01-12 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 80/XV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk