główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

301. Data: 2020-06-08 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
302. Data: 2020-06-08 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
303. Data: 2020-06-08 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
304. Data: 2020-06-08 07:43
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o głosowaniu korespondencyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
305. Data: 2020-06-08 07:42
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o głosowaniu korespondencyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
306. Data: 2020-06-08 07:42
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o głosowaniu korespondencyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
307. Data: 2020-06-08 07:41
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o głosowaniu korespondencyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
308. Data: 2020-06-08 07:40
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o zarządzeniu Wyborów Prezydenta RP na dzień 28.06.2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
309. Data: 2020-06-08 07:39
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o zarządzeniu Wyborów Prezydenta RP na dzień 28.06.2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
310. Data: 2020-06-05 13:29
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
311. Data: 2020-06-05 13:28
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
312. Data: 2020-06-05 12:18
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
313. Data: 2020-06-05 12:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
314. Data: 2020-06-03 15:24
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
315. Data: 2020-06-03 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
316. Data: 2020-06-03 15:06
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
317. Data: 2020-06-03 15:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
318. Data: 2020-06-03 15:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
319. Data: 2020-06-03 15:03
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Popów - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
320. Data: 2020-06-03 15:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Popów - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
321. Data: 2020-06-03 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
322. Data: 2020-06-03 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
323. Data: 2020-06-03 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
324. Data: 2020-06-03 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
325. Data: 2020-06-03 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
326. Data: 2020-06-03 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
327. Data: 2020-06-03 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
328. Data: 2020-06-03 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
329. Data: 2020-06-03 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
330. Data: 2020-06-03 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk