główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

31. Data: 2019-11-05 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 92/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
32. Data: 2019-11-05 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 91/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
33. Data: 2019-11-05 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 91/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
34. Data: 2019-11-05 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 90/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
35. Data: 2019-11-05 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 90/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
36. Data: 2019-11-05 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 89/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
37. Data: 2019-11-05 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 89/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
38. Data: 2019-11-05 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 88/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
39. Data: 2019-11-05 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 88/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
40. Data: 2019-11-05 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 87/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
41. Data: 2019-11-05 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 87/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
42. Data: 2019-11-05 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
43. Data: 2019-11-05 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 86/XV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
44. Data: 2019-11-04 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
45. Data: 2019-11-04 11:24
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie godzin urzędowania Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności i dowodów osobistych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
46. Data: 2019-11-04 11:24
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja w sprawie godzin urzędowania Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności i dowodów osobistych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
47. Data: 2019-10-31 13:17
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XV Sesja Rady Gminy Popów z 24 października 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
48. Data: 2019-10-31 13:17
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XV Sesja Rady Gminy Popów z 24 października 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
49. Data: 2019-10-31 12:00
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
50. Data: 2019-10-31 12:00
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
51. Data: 2019-10-31 11:59
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
52. Data: 2019-10-31 11:58
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
53. Data: 2019-10-31 11:56
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
54. Data: 2019-10-31 10:23
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie PSZOK-u w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
55. Data: 2019-10-31 10:23
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja w sprawie PSZOK-u w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
56. Data: 2019-10-31 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
57. Data: 2019-10-30 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowości Zawady
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
58. Data: 2019-10-30 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowości Zawady
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
59. Data: 2019-10-30 08:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2006-2010
Opis zmian: usunięcie artykułu: Bęben Kazimierz
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
60. Data: 2019-10-30 08:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2006-2010
Opis zmian: usunięcie artykułu: Deska Jakub
Wykonanie: Bartosz Wojtyra