główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-01-27 09:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.026.2019.G z dnia 20 stycznia 2020 roku
Wykonanie: Monika Kowalczyk
2. Data: 2020-01-27 09:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.026.2019.G z dnia 20 stycznia 2020 roku
Wykonanie: Monika Kowalczyk
3. Data: 2020-01-23 11:26
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze "Kierownik referatu do spraw gospodarki komunalnej" w Urzędzie Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
4. Data: 2020-01-23 09:00
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
5. Data: 2020-01-23 08:58
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
6. Data: 2020-01-23 08:12
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
7. Data: 2020-01-22 16:54
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
8. Data: 2020-01-22 16:53
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
9. Data: 2020-01-22 16:52
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
10. Data: 2020-01-22 16:51
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
11. Data: 2020-01-22 16:51
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
12. Data: 2020-01-22 16:51
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
13. Data: 2020-01-22 16:48
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
14. Data: 2020-01-22 16:44
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
15. Data: 2020-01-21 13:51
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze "Kierownik referatu do spraw gospodarki komunalnej" w Urzędzie Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
16. Data: 2020-01-21 12:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji d/s naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Do Spraw Gospodarki Komunalnej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
17. Data: 2020-01-21 12:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji d/s naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Do Spraw Gospodarki Komunalnej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
18. Data: 2020-01-21 12:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
19. Data: 2020-01-21 12:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
20. Data: 2020-01-21 12:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
21. Data: 2020-01-21 12:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
22. Data: 2020-01-21 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego 16 grudnia 2019 r. na realizację zadań publicznych w Gminie Popów na 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
23. Data: 2020-01-21 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego 16 grudnia 2019 r. na realizację zadań publicznych w Gminie Popów na 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
24. Data: 2020-01-21 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 118/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
25. Data: 2020-01-21 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 118/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
26. Data: 2020-01-21 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
27. Data: 2020-01-21 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
28. Data: 2020-01-21 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
29. Data: 2020-01-21 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 116/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
30. Data: 2020-01-21 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 116/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra