główna zawartość
artykuł nr 1

Objaśnienia do wniosku o wydanie warunków przyłączeniado sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Administratorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy Popów jest Gmina.

Wniosek o określenie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci składa się z części opisowej oraz graficznej.

W części opisowej należy wskazać :

  1. numer ewidencyjny działki,

  2. położenie,

  3. określić stan własnościowy,

  4. długość planowanego przyłącza

  5. informację czy przyłącza będą obsługiwać gospodarstwo rolne,

Na mapie należy przedstawić przebieg przyłącza / przyłączy.

Część graficzna składa się z mapy sytuacyjno wysokościowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren którego wniosek dotyczy.

Załączniki:
Wniosek 22 KB