artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na:"Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do Gimnazjum w miejscowości Zawady"

obrazek
Załączniki:
Załącznik nr 1 oświadczenie art. 22 27.000 KB
Załącznik nr 2 wykaz osób 38.500 KB
Załącznik nr 3 oświadczenie 25.000 KB
Załącznik nr 4 wykaz robót 31.000 KB
Załącznik nr 5 oświadczenie 25.000 KB
Załącznik nr 6 oświadczenie o podwykonastwie 35.000 KB
Załącznik nr 7 oferta 29.500 KB
Załącznik nr 8 umowa 78.000 KB
Załącznik nr 9 grupa kapitałowa 27.000 KB
Opis techniczny 3.520 MB
Specyfikacja techniczna - instalacje sanitarne 183.785 KB
STWIORY 410.193 KB
Przedmiar 10.447 MB
Projekty inst. sanitarnych 1.440 MB
Poprawiony projekt techniczny 10.405 MB
Wyciąg z dokumentacji 5.737 MB
Projekt aranżacji wnętrz 1.307 MB
Projekt architektoniczno - budowlany 724.331 KB
Projekt instalacji elektrycznej 2.482 MB
Projekt technologiczny 274.180 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 284.334 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 36.455 KB
Zmiany projektowe 10.404 MB
Rysunek branża elektryczna rys 10.2-162 382.927 KB
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11.114 MB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 04.08.2015 36.149 KB
Instalacje sanitarne 1.002 MB
Pytania i odpowiedzi z 04.08.2015 176.986 KB
Pytania i odpowiedzi z 04.08.2015 cz. 2 152.577 KB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 05.08.2015 226.231 KB
STOLARKA 2.603 MB
Korekta przedmiaru z 07.08.2015 741.981 KB
Pytania i odpowiedzi z 07.08.2015 82.112 KB
Pytania i odpowiedzi z 07.08.2015 cz.2 70.605 KB
Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne 337.551 KB
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na:"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowości Marianów - Wąsosz Dolny"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na:"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowościach Więcki, Smolarze Dąbrowa"

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na:"Dobudowa pawilonu...

Uwaga !!! w dniu 27.03.2015r. została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uwaga !!! w dniu 01.04.2015r. zmienione zostało ogłoszenie oraz SIWZ w przedmiocie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 17.04.2015r.

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na:"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI"

obrazek