główna zawartość
artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Popów"

obrazek
artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"

obrazek
artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na: "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POPÓW"

obrazek
artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"

17.04.2014r. został zmieniony SIWZ oraz ogłoszenie


Uwaga proszę o zwrócenie uwagi na dokumentację geologiczną w której jest informacja o umieszczeniu przepompowni oraz części kanału z koniecznością przewiertu przez warstwę wapienia. 

29.04.2014r. został zmieniony SIWZ

Załączniki:
Treść ogłoszenia 94 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 290 KB
Opis przepompowni P1 - PBW 46 KB
Opis przepompowni P2 - PBW 51 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 PRZEKRÓJ 42 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 264 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 PRZEKRÓJ 267 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 185 KB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 53 KB
ST - Montaz i wyposazenie pompowni 139 KB
ST - Odbudowa nawierzchni 190 KB
ST - Pprzejście kanalizacji pod drogami, rowami melioracyjnymi i przepustami 87 KB
ST - Przepompownie 22 KB
ST - Roboty przygotowawcze 13 KB
ST - Rozbiorka elementow drog, ogrodzen 42 KB
ST - Roboty ziemne 125 KB
ST - Rroboty drogowe 13 KB
ST - Usunięcie warstwy humusu 44 KB
ST - Wymagania ogolne 234 KB
ST - Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych 70 KB
ST- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 77 KB
ST-Przejście kanalizacji sanitarnej przez przeszkody 21 KB
OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI 79 KB
HARMONOGRAM RZECZOWO ? TERMINOWO ? FINANSOWY 53 KB
RYSUNKI 15 MB
OPIS TECHNICZNY 198 KB
BIOZ 63 KB
PRZEDMIAR - PRZYŁĄCZY 160 KB
PRZEDMIAR 334 KB
Treść ogłoszenia po zmianach z dnia 17.04.2014r. 67 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 17.04.2014r. 289 KB
Pytania i odpowiedzi 23.04.2014r. 62 KB
Opinia geotechniczna MB
Odtworzenie nawierzchni MB
Pytania i odpowiedzi 24.04.2014r. 40 KB
Zmieniony wzor umowy z dnia 29.04.2014 145 KB
OPIS STEROWANIA AKPiA 64 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 29.04.2014r. 288 KB
Aktywne załączniki do SIWZ 31 KB
Wykaz Przyłączy 629 KB
Pytania i odpowiedzi 29.04.2014r. 139 KB
Pytania i odpowiedzi 29.04.2014r. 157 KB
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 108 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 237 KB