artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na:"REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH W M. POPÓW NAD RZEKĄ LISWARTĄ"

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na:"USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW

obrazek
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na:"USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW

obrazek
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na:"USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"

obrazek
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na:"USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"

obrazek
artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Popów"

obrazek
artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"

obrazek
artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na: "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POPÓW"

obrazek
artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"

17.04.2014r. został zmieniony SIWZ oraz ogłoszenie


Uwaga proszę o zwrócenie uwagi na dokumentację geologiczną w której jest informacja o umieszczeniu przepompowni oraz części kanału z koniecznością przewiertu przez warstwę wapienia. 

29.04.2014r. został zmieniony SIWZ

Załączniki:
Treść ogłoszenia 93.532 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 289.575 KB
Opis przepompowni P1 - PBW 46.409 KB
Opis przepompowni P2 - PBW 50.892 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 PRZEKRÓJ 41.563 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 264.184 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 PRZEKRÓJ 267.355 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 184.535 KB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 52.982 KB
ST - Montaz i wyposazenie pompowni 138.594 KB
ST - Odbudowa nawierzchni 190.201 KB
ST - Pprzejście kanalizacji pod drogami, rowami melioracyjnymi i przepustami 87.202 KB
ST - Przepompownie 21.538 KB
ST - Roboty przygotowawcze 13.161 KB
ST - Rozbiorka elementow drog, ogrodzen 42.321 KB
ST - Roboty ziemne 125.166 KB
ST - Rroboty drogowe 13.302 KB
ST - Usunięcie warstwy humusu 43.940 KB
ST - Wymagania ogolne 234.378 KB
ST - Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych 69.965 KB
ST- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 76.552 KB
ST-Przejście kanalizacji sanitarnej przez przeszkody 20.893 KB
OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI 79.422 KB
HARMONOGRAM RZECZOWO ? TERMINOWO ? FINANSOWY 52.554 KB
RYSUNKI 14.583 MB
OPIS TECHNICZNY 197.753 KB
BIOZ 62.670 KB
PRZEDMIAR - PRZYŁĄCZY 160.000 KB
PRZEDMIAR 333.500 KB
Treść ogłoszenia po zmianach z dnia 17.04.2014r. 66.808 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 17.04.2014r. 288.891 KB
Pytania i odpowiedzi 23.04.2014r. 62.215 KB
Opinia geotechniczna 7.264 MB
Odtworzenie nawierzchni 1.321 MB
Pytania i odpowiedzi 24.04.2014r. 39.557 KB
Zmieniony wzor umowy z dnia 29.04.2014 144.521 KB
OPIS STEROWANIA AKPiA 63.500 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 29.04.2014r. 287.768 KB
Aktywne załączniki do SIWZ 30.688 KB
Wykaz Przyłączy 629.165 KB
Pytania i odpowiedzi 29.04.2014r. 138.640 KB
Pytania i odpowiedzi 29.04.2014r. 157.427 KB
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 107.761 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 236.567 KB