główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"

 

03.01.2014r. Uwaga w błąd  przedmiarze
Poz 12 przedmiaru elektrycznego  jest wpisana pomyłkowo i nie podlega wycenie
Wycinka drzew zawarta w przedmiarze zostanie wykonana przez zamawiającego
03.01.2014r. Został zmieniony Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY

o   PRZEDMIAR ROBÓT

o   Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

o   Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTĘPOWANIU

o   Załącznik nr 4 HARMONOGRAM

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-2 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-3 INWENTARYZACJA TERENU - PRZEKROJE

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-4 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI - WYTYCZNE

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT A

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3 A WYBRANIE ZIEMI POD NAWIERZCHNIE - KORYTOWANIE

o   II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3a Przekrój A-A

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3b Przekrój B-B

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3c d Przekrój C-C i D-D

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3e f Przekrój E-E i F-F

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3g h Przekrój G-G i H-H

o   II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3i j Przekrój I-I i J-J

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3k l Prekrój K-K i L-L

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3m Przekrój M-M

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 2-4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT C

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI 2-D1 RZUT- Detal - plac z osłoną toalet

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D2 RZUT- Detal D-2- fragment ścieżki z kamieni polnych

o   II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D5 RZUT- Detal D-5- połączenie drogi dojazdowej i ścieżki pieszej

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D6 RZUT- Detal D-6- fragment drogi z urządzeniami do ćwiczeń

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście

o   III PROJEKT- BRANŻA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 3 RZUT- Zagospodarowanie terenu

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-1 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- rzut fundamentów

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-2 DETAL D1- Ołona toalet przenośnych- rzut

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-3 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- przekrój A-A

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-4 DETAL D1 - Osłona toalet przenośnych - przekrój B-B i C-C

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-5 DETAL- D1- Osłona toalet przenośnych - przekrój D-D

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-6 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- projekt siedziska

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3 DETAL D3- Pomost pływający systemowy- rzut- karta katalogowa

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3a Pomost pływający systemowy- kotwienie za pomocą pali- karta katalogowa

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4 Rzut- Detal D4- pomost i ścianka szczelna

o   Załącznik

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-2 DETAL D4- RZUT POMOSTU I KONSTRUKCJI POMOSTU

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-3 DETAL D4- RZUT FUNDAMENTÓW I PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-4 DETAL D4- FUNDAMENTY POMOSTU

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł,B,C Przekrój B-B, C-C- przez ławkę murowaną

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł1 Projekt ławki murowanej- dł350- rzut i elewacje

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł2A Przekrój A'-A'- przez ławkę murowaną dł 250

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-ŁM Siedzisko drewniane modułowe- 1 i 2

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-MA Mała architektura

o   OPIS PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

o   SPECYFIKACJE PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO

o   Załącznik

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OBLICZENIA SPOKOJNA

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE DROGOWE ZAWADY GMINA POPÓW - PRZEDMIAR ROBÓT

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOK0JNEJ NR 1

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ NR 2

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZ

o   KONSTRUKCJA

o   ODWODNIENIE PROFILE

o   OPIS TECHNICZNY

o   ORGANIZACJA RUCHU - SYTUACJA

o   PŁYTA POKRYWOWA

o   PROFIL DROGI

o   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

o   SPECYFIKACJA OIWRB

o   STUDNIA CHLONNA

o   STUDZIENKA KANALIZACYJNA

o   STUDZIENKA SCIEKOWA

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-9 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT C

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A

o   1-8 K PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B

o   Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY z 11.12.2013r.

o   IV PROJEKT ZIELENI 4-1 RZUT- projekt nasadzeń - FRAGMENT B

o   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

o   1-5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o   1-8 K  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B- KOLOR

o   1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A

o   1-6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KOLOR

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"

16.12.2013r. Została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
16.12.2013r. Została opublikowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
16.12.2013r. Pytania i odpowiedzi

12.12.2013r.Została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

11.12.2013r.Został zmieniony Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

11.12.2013r. Zostały opublikowane uszkodzone załączniki z dokumentacja

Odnośniki do dokumentacji:
1-8 K  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B- KOLOR
1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A
1-6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KOLOR
1-5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

obrazek
Załączniki:
Treść ogłoszenia 90 KB
PRZEDMIAR ROBÓT MB
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 14 KB
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTĘPOWANIU 12 KB
Załącznik nr 4 HARMONOGRAM 14 KB
Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY 30 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI 303 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-2 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI MB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-3 INWENTARYZACJA TERENU - PRZEKROJE 394 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-4 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI - WYTYCZNE 664 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B 67 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI 303 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI MB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT A MB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3 A WYBRANIE ZIEMI POD NAWIERZCHNIE - KORYTOWANIE 1,007 KB
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3a Przekrój A-A 439 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3b Przekrój B-B 484 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3c d Przekrój C-C i D-D 662 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3e f Przekrój E-E i F-F 269 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3g h Przekrój G-G i H-H 221 KB
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3i j Przekrój I-I i J-J 355 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3k l Prekrój K-K i L-L 341 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3m Przekrój M-M 195 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 2-4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT C 209 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI 2-D1 RZUT- Detal - plac z osłoną toalet 574 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D2 RZUT- Detal D-2- fragment ścieżki z kamieni polnych 444 KB
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym 312 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym 447 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D5 RZUT- Detal D-5- połączenie drogi dojazdowej i ścieżki pieszej 363 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D6 RZUT- Detal D-6- fragment drogi z urządzeniami do ćwiczeń 707 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście 656 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście 242 KB
III PROJEKT- BRANŻA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 13 MB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-1 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- rzut fundamentów 215 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-2 DETAL D1- Ołona toalet przenośnych- rzut 295 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-3 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- przekrój A-A 312 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-4 DETAL D1 - Osłona toalet przenośnych - przekrój B-B i C-C 301 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-5 DETAL- D1- Osłona toalet przenośnych - przekrój D-D 255 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-6 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- projekt siedziska 284 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3 DETAL D3- Pomost pływający systemowy- rzut- karta katalogowa 149 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3a Pomost pływający systemowy- kotwienie za pomocą pali- karta katalogowa MB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4 Rzut- Detal D4- pomost i ścianka szczelna 300 KB
Załącznik 268 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-2 DETAL D4- RZUT POMOSTU I KONSTRUKCJI POMOSTU 354 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-3 DETAL D4- RZUT FUNDAMENTÓW I PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 420 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-4 DETAL D4- FUNDAMENTY POMOSTU 347 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł,B,C Przekrój B-B, C-C- przez ławkę murowaną 267 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł1 Projekt ławki murowanej- dł350- rzut i elewacje 121 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł2A Przekrój A'-A'- przez ławkę murowaną dł 250 271 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-ŁM Siedzisko drewniane modułowe- 1 i 2 149 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-MA Mała architektura 171 KB
OPIS PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 533 KB
SPECYFIKACJE PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO 914 KB
Załącznik 61 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OBLICZENIA SPOKOJNA 144 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ 144 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE DROGOWE ZAWADY GMINA POPÓW - PRZEDMIAR ROBÓT 99 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOK0JNEJ NR 1 MB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ NR 2 74 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZ 133 KB
KONSTRUKCJA 387 KB
ODWODNIENIE PROFILE 549 KB
OPIS TECHNICZNY 103 KB
ORGANIZACJA RUCHU - SYTUACJA 331 KB
PŁYTA POKRYWOWA 381 KB
PROFIL DROGI 180 KB
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 429 KB
SPECYFIKACJA OIWRB MB
STUDNIA CHLONNA 151 KB
STUDZIENKA KANALIZACYJNA 403 KB
STUDZIENKA SCIEKOWA 337 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-9 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT C 906 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A 10 MB
1-8 K PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B MB
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY z 11.12.2013r. 289 KB
IV PROJEKT ZIELENI 4-1 RZUT- projekt nasadzeń - FRAGMENT B 856 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 12.12.2013r. MB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 16.12.2013r. MB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MB
Pytania i odpowiedzi 16.12.2013r. 363 KB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów do szkół i...

Uwaga, informujemy, iż wszystkie nazwy własne użyte w przedmiarze, projekcie lub siwz zostały zamieszczone tylko i wyłącznie dla lepszego opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia innych materiałów, które będą tożsame pod względem jakościowym i funkcjonalnym

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE WNĘTRZA...

W dniu 27.08.2013 uzupełniono projekt o część sanitarną oraz elektryczn.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE WNĘTRZA...

Uwaga !!! Zmiana SIWS dnia 06.08.2013r.