artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"

 

03.01.2014r. Uwaga w błąd  przedmiarze
Poz 12 przedmiaru elektrycznego  jest wpisana pomyłkowo i nie podlega wycenie
Wycinka drzew zawarta w przedmiarze zostanie wykonana przez zamawiającego
03.01.2014r. Został zmieniony Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY

o   PRZEDMIAR ROBÓT

o   Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

o   Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTĘPOWANIU

o   Załącznik nr 4 HARMONOGRAM

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-2 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-3 INWENTARYZACJA TERENU - PRZEKROJE

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-4 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI - WYTYCZNE

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT A

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3 A WYBRANIE ZIEMI POD NAWIERZCHNIE - KORYTOWANIE

o   II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3a Przekrój A-A

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3b Przekrój B-B

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3c d Przekrój C-C i D-D

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3e f Przekrój E-E i F-F

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3g h Przekrój G-G i H-H

o   II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3i j Przekrój I-I i J-J

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3k l Prekrój K-K i L-L

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3m Przekrój M-M

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 2-4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT C

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI 2-D1 RZUT- Detal - plac z osłoną toalet

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D2 RZUT- Detal D-2- fragment ścieżki z kamieni polnych

o   II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D5 RZUT- Detal D-5- połączenie drogi dojazdowej i ścieżki pieszej

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D6 RZUT- Detal D-6- fragment drogi z urządzeniami do ćwiczeń

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście

o   III PROJEKT- BRANŻA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 3 RZUT- Zagospodarowanie terenu

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-1 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- rzut fundamentów

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-2 DETAL D1- Ołona toalet przenośnych- rzut

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-3 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- przekrój A-A

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-4 DETAL D1 - Osłona toalet przenośnych - przekrój B-B i C-C

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-5 DETAL- D1- Osłona toalet przenośnych - przekrój D-D

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-6 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- projekt siedziska

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3 DETAL D3- Pomost pływający systemowy- rzut- karta katalogowa

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3a Pomost pływający systemowy- kotwienie za pomocą pali- karta katalogowa

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4 Rzut- Detal D4- pomost i ścianka szczelna

o   Załącznik

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-2 DETAL D4- RZUT POMOSTU I KONSTRUKCJI POMOSTU

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-3 DETAL D4- RZUT FUNDAMENTÓW I PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-4 DETAL D4- FUNDAMENTY POMOSTU

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł,B,C Przekrój B-B, C-C- przez ławkę murowaną

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł1 Projekt ławki murowanej- dł350- rzut i elewacje

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł2A Przekrój A'-A'- przez ławkę murowaną dł 250

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-ŁM Siedzisko drewniane modułowe- 1 i 2

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-MA Mała architektura

o   OPIS PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

o   SPECYFIKACJE PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO

o   Załącznik

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OBLICZENIA SPOKOJNA

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE DROGOWE ZAWADY GMINA POPÓW - PRZEDMIAR ROBÓT

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOK0JNEJ NR 1

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ NR 2

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZ

o   KONSTRUKCJA

o   ODWODNIENIE PROFILE

o   OPIS TECHNICZNY

o   ORGANIZACJA RUCHU - SYTUACJA

o   PŁYTA POKRYWOWA

o   PROFIL DROGI

o   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

o   SPECYFIKACJA OIWRB

o   STUDNIA CHLONNA

o   STUDZIENKA KANALIZACYJNA

o   STUDZIENKA SCIEKOWA

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-9 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT C

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A

o   1-8 K PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B

o   Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY z 11.12.2013r.

o   IV PROJEKT ZIELENI 4-1 RZUT- projekt nasadzeń - FRAGMENT B

o   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

o   1-5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o   1-8 K  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B- KOLOR

o   1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A

o   1-6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KOLOR

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"

16.12.2013r. Została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
16.12.2013r. Została opublikowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
16.12.2013r. Pytania i odpowiedzi

12.12.2013r.Została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

11.12.2013r.Został zmieniony Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

11.12.2013r. Zostały opublikowane uszkodzone załączniki z dokumentacja

Odnośniki do dokumentacji:
1-8 K  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B- KOLOR
1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A
1-6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KOLOR
1-5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

obrazek
Załączniki:
Treść ogłoszenia 90.042 KB
PRZEDMIAR ROBÓT 1.665 MB
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 13.624 KB
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTĘPOWANIU 12.407 KB
Załącznik nr 4 HARMONOGRAM 13.671 KB
Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY 30.097 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI 302.758 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-2 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI 1.006 MB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-3 INWENTARYZACJA TERENU - PRZEKROJE 394.112 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-4 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI - WYTYCZNE 664.402 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B 66.965 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI 302.758 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI 1.716 MB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT A 1.005 MB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3 A WYBRANIE ZIEMI POD NAWIERZCHNIE - KORYTOWANIE 1,007.367 KB
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3a Przekrój A-A 438.729 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3b Przekrój B-B 483.674 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3c d Przekrój C-C i D-D 661.667 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3e f Przekrój E-E i F-F 268.733 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3g h Przekrój G-G i H-H 220.896 KB
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3i j Przekrój I-I i J-J 355.214 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3k l Prekrój K-K i L-L 341.280 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3m Przekrój M-M 194.839 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 2-4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT C 209.140 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI 2-D1 RZUT- Detal - plac z osłoną toalet 573.821 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D2 RZUT- Detal D-2- fragment ścieżki z kamieni polnych 443.824 KB
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym 312.108 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym 446.509 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D5 RZUT- Detal D-5- połączenie drogi dojazdowej i ścieżki pieszej 362.824 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D6 RZUT- Detal D-6- fragment drogi z urządzeniami do ćwiczeń 706.905 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście 656.133 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście 242.193 KB
III PROJEKT- BRANŻA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 12.555 MB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-1 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- rzut fundamentów 215.016 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-2 DETAL D1- Ołona toalet przenośnych- rzut 294.725 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-3 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- przekrój A-A 311.779 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-4 DETAL D1 - Osłona toalet przenośnych - przekrój B-B i C-C 300.569 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-5 DETAL- D1- Osłona toalet przenośnych - przekrój D-D 255.101 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-6 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- projekt siedziska 284.396 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3 DETAL D3- Pomost pływający systemowy- rzut- karta katalogowa 149.377 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3a Pomost pływający systemowy- kotwienie za pomocą pali- karta katalogowa 1.317 MB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4 Rzut- Detal D4- pomost i ścianka szczelna 300.451 KB
Załącznik 268.131 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-2 DETAL D4- RZUT POMOSTU I KONSTRUKCJI POMOSTU 354.205 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-3 DETAL D4- RZUT FUNDAMENTÓW I PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 419.832 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-4 DETAL D4- FUNDAMENTY POMOSTU 347.472 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł,B,C Przekrój B-B, C-C- przez ławkę murowaną 267.107 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł1 Projekt ławki murowanej- dł350- rzut i elewacje 120.758 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł2A Przekrój A'-A'- przez ławkę murowaną dł 250 271.150 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-ŁM Siedzisko drewniane modułowe- 1 i 2 149.482 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-MA Mała architektura 171.274 KB
OPIS PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 532.649 KB
SPECYFIKACJE PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO 914.112 KB
Załącznik 60.871 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OBLICZENIA SPOKOJNA 143.984 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ 143.984 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE DROGOWE ZAWADY GMINA POPÓW - PRZEDMIAR ROBÓT 99.326 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOK0JNEJ NR 1 2.949 MB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ NR 2 74.277 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZ 133.373 KB
KONSTRUKCJA 387.294 KB
ODWODNIENIE PROFILE 548.606 KB
OPIS TECHNICZNY 103.000 KB
ORGANIZACJA RUCHU - SYTUACJA 330.785 KB
PŁYTA POKRYWOWA 380.667 KB
PROFIL DROGI 179.867 KB
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 428.769 KB
SPECYFIKACJA OIWRB 1.589 MB
STUDNIA CHLONNA 151.029 KB
STUDZIENKA KANALIZACYJNA 403.157 KB
STUDZIENKA SCIEKOWA 337.275 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-9 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT C 905.682 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A 9.901 MB
1-8 K PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B 5.057 MB
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY z 11.12.2013r. 288.940 KB
IV PROJEKT ZIELENI 4-1 RZUT- projekt nasadzeń - FRAGMENT B 856.427 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 12.12.2013r. 1.093 MB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 16.12.2013r. 1.398 MB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.589 MB
Pytania i odpowiedzi 16.12.2013r. 362.561 KB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów do szkół...

Uwaga, informujemy, iż wszystkie nazwy własne użyte w przedmiarze, projekcie lub siwz zostały zamieszczone tylko i wyłącznie dla lepszego opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia innych materiałów, które będą tożsame pod względem jakościowym i funkcjonalnym

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE...

W dniu 27.08.2013 uzupełniono projekt o część sanitarną oraz elektryczn.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE...

Uwaga !!! Zmiana SIWS dnia 06.08.2013r.

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE WNĘTRZA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW POPOWIE"

UWAGA!!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 25.07.2013
GODZ. 10.00

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na:"Budowa odcinka Hm7+370 do Hm 7+105 Ciągu Pieszo Rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP S206"

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Popów."

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z...

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert oraz otwarcia ofert.

artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"

Uwaga zmieniono formularz ofertowy oraz załączono załącznik nr 6 w dniu 17.06.2013r.
artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na: "Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Gimnazjum im. bł Jana Pawła II w Zawadach"