artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: Budowa kanalizacji sanitarnej w...

UWAGA 03.01.2013r. Zmieniony przedmiar dotyczący etapu I Annolesie-Marianów 02.01.2013r. Zamieszczono zmienioną umowę, harmonogram zał. 7 oraz zmieniono załącznik nr 4 a wykaz osób

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie pożyczki w...

UWAGA w dniu 23.08.2012r zostal zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Popów

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej oraz...

UWAGA 13.04.2012r. zmiana SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UWAGA 23.04.2012r. zmiana SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Popów

Załączniki:
Treść ogłoszenia 85.481 KB
artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na przebudowa drogi gminnej kl.D ul....

W dniu 12.03.2012 zamawiający umieścił pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania. UWAGA odpowiedzi wprowadzają zmiany w przedmiarze.

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania klas I - III w gminie Popów

W  dniu 24.02.2012 został zaktualizowany plik Pytania i odpowiedzi.

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na: Zagospodarowanie terenu wokół...

W dniu 09.03.2012 wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej