artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na:Zaciągnięcie pożyczki w kwocie...

UWAGA !!! 3 października 2011r. został zmieniony SIWZ

artykuł nr 2

Budowa odcinka Ciągu Pieszo Rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW491 od DPS2066 - odcinek 2

artykuł nr 3

Budowa odcinka Ciągu Pieszo Rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW491 od DPS2066

W wyniku blędu w dokumentacji projektowej w pliku "Przedmiar" znalazły się dwa przedmiary o identycznej treści. Zgodnie z SIWZ do obliczenia ceny należy wycenić  jeden przedmiar.

artykuł nr 4

REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW MSC WIĘCKI - przetarg nieograniczony

artykuł nr 5

REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW MSC WIĘCKI - przetarg nieograniczony

artykuł nr 6

Docieplenie budynku Urzędu Gminy Popów z siedzibą w Zawadach

Pełna dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego

W dniu 15.06.2011 zamieszczony został zmodyfikowany SIWZ tj uszczegółowiony  w kwestii ogłoszenia o zamówieniu w związku z art 24 ust 1

artykuł nr 7

Modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem pompy ciepła dla budynku Urzędu Gminy Popów z siedzibą w Zawadach

W dniu 15.06.2011 zamieszczony został zmodyfikowany SIWZ tj uszczegółowiony  w kwestii ogłoszenia o zamówieniu w związku z art 24 ust 1

artykuł nr 8

Modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem pompy ciepła dla budynku Urzędu Gminy Popów z siedzibą w Zawadach - przetarg nieograniczony

Nr postępowania ZP.III.5.2011

Pełna treść dokumentacji przetargowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego

 

W dniu 29.04.2011 uzupełniono na Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego tj Gminy Popów wyciąg z dokumentacji projektowej o dane dotyczące odwiertów oraz zestawienie materiałów w kwestii dolnego źródła ciepła.
artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Kalwarii Wąsosz Górny wgminie Popów

Dokumentacja techniczna dostępna od 18.03.2011r. na Biuletynie Informacji Publicznej. Opóźnienie w publikacji zostało spowodowane ograniczeniami technicznymi Biuletynu Informacji Publicznej.

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodników na terenie Gminy Popów

07.03.2011r. Zmiana załącznika nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy.

11.03.2011r. Zmiana załącznika nr 4 Projekt umowy

artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzózki


UWAGA:  w dniu 03.02.2011 dokonano modyfikacji SIWZ.

 

UWAGA:  w dniu 08.02.2011 dokonano modyfikacji SIWZ.

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na budowę chodników i kanalizacji deszczowej w ciągudrogi gminnej wraz z niezbędną przebudową drogi oraz budowądrogi osiedlowej w Popowie

Uwaga w dniu 04.02.2011 dokonano zmiany SIWZ oraz formularz ofertowego

Uwaga w dniu 08.02.2011 dokonano zmiany SIWZ

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane związane z budową kanału sanitarnego w pasie drogi wojewódzkiej DW491 w Popowie