główna zawartość
artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa parkingu ogólnodostępnego w msc. Popów

  UWAGA

w dniu 11.01.2010 dokonano modyfikacji SIWZ

artykuł nr 12

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D PRZEDŁUŻENIE ULICY KALWARYSJKIEJ W MSC WĄSOSZ GÓRNY

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Popów- Zbory- Florianów ".

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej Popów Zbory Florianów

UWAGA:

Dokonano modyfikacji SIWZ:

- Projekt umowy

- dodano załącznik nr 9 ( STWIOR)

 W dniu 4.01.2010 dokonano modyfikacji SIWZ tj. dokonano korekty błędów w projekcie umowy. Dokonane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia zmian w ofertach.

artykuł nr 15

Przebudowa drogi gminnej kl. "D" - przedłużenie ul. Kalwaryjskiej w m. Wąsosz Górny