artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.

artykuł nr 2

Roboty budowlane związane z budową kanału sanitarnego w pasie drogi wojewódzkiej DW491 w Popowie

Postępowanie nr ZP341/3/10

Całość dokumentacji projetkowej w siedzbie Zamawiającego

W dniu 28.10.2010r. "Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy" zamieszczono w formacie doc

artykuł nr 3

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Piwnej

Załączniki:
Treść ogłoszenia 240.251 KB
SIWZ 403.623 KB
Załącznik Nr 1 257.730 KB
Załącznik Nr 2 190.083 KB
Załącznik Nr 3 134.153 KB
Załącznik Nr 4 134.723 KB
Załącznik Nr 5 287.321 KB
Załącznik Nr 6 48.582 KB
Załącznik Nr 7 285.357 KB
Załącznik Nr 8 316.503 KB
Formularz podwykonawcy 192.250 KB
Projekt ul. Piwna 1.317 MB
Zawiadomienie o wyborze oferty 206.193 KB
artykuł nr 4

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIU USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH W PROJEKCIE POD NAZWĄ ?PRZEDSZKOLA MARZEŃ W GMINIE POPÓW? REALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY POPÓW I WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Załączniki:
Treść ogłoszenia 306.538 KB
SIWZ 349.589 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 91.427 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty 162.300 KB
artykuł nr 5

PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PRZEDSZKOLA MARZEŃ W GMINIE POPÓW REALIZOWANEGO W GMINIE POPÓW, A WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

UWAGA

w dniu 08.09.2010 dokonano modyfikacji SIWZ

 

Załączniki:
SIWZ 177.252 KB
Treść ogłoszenia 312.357 KB
Modyfikacja do SIWZ 229.154 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 104.350 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty 107.536 KB
artykuł nr 6

PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PRZEDSZKOLA MARZEŃ W GMINIE POPÓW REALIZOWANEGO W GMINIE POPÓW, A WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

UWAGA

w dniu 03.08.2010 dokonano modyfikacji SIWZ - Stosowne ogłoszenia wraz z wytycznymi zamieszczone zostały poniżej.

UWAGA

w dniu 30.07.2010 dokonano modyfikacji SIWZ - Stosowne ogłoszenia wraz z wytycznymi zamieszczone zostały poniżej.

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów

Załączniki:
Treść ogłoszenia 99.982 KB
SIWZ 174.437 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty 73.639 KB
artykuł nr 8

Budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Rębielice Królewskie

artykuł nr 9

Przebudowa Drogi wojewódzkiej 491 z drogą powiatowa S2066 w miejscowości Popów na rondo

Załączniki:
Treść ogłoszenia 176.229 KB
SIWZ 419.046 KB
zał 7 PRZEDMIAR- DROGA 87.144 KB
7a 35.228 KB
7b 40.543 KB
7c 32.795 KB
Zał8 OPIS budowlany-1 484.733 KB
zał8b PROJEKT Popów rondo PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ 5.628 MB
zał 7 PRZEDMIAR- DROGA 87.144 KB
zał. 8a 5.433 MB
zał. 8c 5.275 MB
zał. 9 1.448 MB
Załacznik 6 229.524 KB
Załacznik nr1 210.238 KB
Załacznik nr3 191.367 KB
Załacznik nr4 241.758 KB
Załacznik nr5 192.148 KB
Załacznik nr 2 258.011 KB
artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 491 w Popowie

Załączniki:
Treść ogłoszenia 88.444 KB
PRZEDMIAR 60.828 KB
SIWZ 219.311 KB
STWIOR 159.420 KB
Wyciąg z dokumentacji 144.177 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty 534.241 KB
artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa parkingu ogólnodostępnego w msc. Popów

  UWAGA

w dniu 11.01.2010 dokonano modyfikacji SIWZ

artykuł nr 12

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D PRZEDŁUŻENIE ULICY KALWARYSJKIEJ W MSC WĄSOSZ GÓRNY

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 28.500 KB
SIWZ 122.500 KB
Załącznik nr 1 24.500 KB
Załącznik nr 2 21.500 KB
Załącznik nr 3 21.000 KB
Załącznik nr 4 21.000 KB
Załącznik nr 5 22.500 KB
Załącznik nr 6 87.500 KB
Załącznik nr 7 768.000 KB
Załącznik nr 8 93.000 KB
Załącznik nr 9 1.471 MB
Zawiadomienie o wyborze oferty 279.932 KB
artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Popów- Zbory- Florianów ".

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej Popów Zbory Florianów

UWAGA:

Dokonano modyfikacji SIWZ:

- Projekt umowy

- dodano załącznik nr 9 ( STWIOR)

 W dniu 4.01.2010 dokonano modyfikacji SIWZ tj. dokonano korekty błędów w projekcie umowy. Dokonane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia zmian w ofertach.

artykuł nr 15

Przebudowa drogi gminnej kl. "D" - przedłużenie ul. Kalwaryjskiej w m. Wąsosz Górny

Załączniki:
Treść ogłoszenia 43.962 KB
SIWZ 169.418 KB
Załacznik nr1 69.914 KB
Załacznik nr2 75.851 KB
Załacznik nr3 47.202 KB
Załacznik nr4 73.593 KB
Załacznik nr5 47.997 KB
Załacznik nr6 92.597 KB
Załacznik nr7 250.029 KB
Załącznik nr8 143.829 KB
Załacznik nr9 892.101 KB
Unieważnienie przetargu 122.273 KB
artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na remont Gminnego Centrum Kultury w Popowie

Załączniki:
Treść ogłoszenia 79.257 KB
SIWZ 185.380 KB
Załacznik nr1 62.768 KB
Załacznik nr2 75.751 KB
Załacznik nr3 47.091 KB
Załacznik nr4 60.196 KB
Załacznik nr5 47.897 KB
Załacznik nr6 93.140 KB
Załacznik nr8 552.858 KB
Załacznik nr9 692.508 KB
Załacznik nr10 819.139 KB
Załacznik nr11 842.497 KB
Załacznik nr7 186.903 KB
Elewacja rysunek 1 216.757 KB
Elewacja rysunek 2 212.231 KB
Elewacja rysunek 3 217.685 KB
Elewacja rysunek 4 203.333 KB
Pytania i odpowiedzi 29.156 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 277.719 KB
artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów

Załączniki:
Treść ogłoszenia 100.083 KB
SIWZ 160.227 KB
artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów

Załączniki:
Treść ogłoszenia 99.432 KB
SIWZ 160.217 KB
Zawiadomienie o przebiegu postępowania 42.625 KB
artykuł nr 19

Budowa drogi gminnej ul. Wesoła km 0+330

artykuł nr 20

Budowa drogi gminnej kl. "D" - przedłużenie ul. Lipowej w m. Kamieńszczyzna