artykuł nr 1

przebudowa ulicy Turystycznej w msc Zawady - przetarg nieograniczony

Załączniki:
SIWZ 167.562 KB
Opis techniczny 53.229 KB
STWIOR 661.119 KB
Przedmiar 67.434 KB
Plan sytuacyjno - wysokościowy 878.045 KB
Przekrój 261.597 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty 250.743 KB
artykuł nr 2

Przebudowa ogólnodostepnego parkingu dla samochodów osobowych w Popowie - przetarg nieograniczony

Załączniki:
SIWZ 174.993 KB
Przedmiar 80.085 KB
Projekt - opis techniczny 68.089 KB
STWIOR 344.710 KB
projekt cz. graficzna 1 267.483 KB
plan sytuacyjny 342.612 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.493 KB
artykuł nr 3

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w msc Zawady

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów

Zawady: Dowóz uczniów do szkół - Przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia: 191862 - 2008;

data zamieszczenia: 18.08.2008

artykuł nr 5

Zakup samochodu do OSP Rębielice Królewskie - przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia ( uzp)

dostępna pod adresem:

 

Ogłoszenie nr 153953-2008 z dnia 08.07.2008 r. -
artykuł nr 6

Budowa kanalizacji sanitarnej Popów Parcela Dębie - Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej Popów Parcela - Dębie

Kod CPV 45.23.13.00-8

Termin realizacji 30.04.2009

Treść ogłoszenia( w załączeniu)

Nr 152110-2008

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/szukaj/pokaz?recordId=1376317

 

Załączniki:
Treść ogłoszenia 62.359 KB
Załącznik nr 1 24.500 KB
Załącznik nr 2 22.000 KB
Załącznik nr 3 21.500 KB
Załącznik nr 4 22.000 KB
Załącznik nr 5 23.000 KB
Załącznik nr 6 87.000 KB
Załącznik nr 7 256.500 KB
Załącznik nr 8 cz1 449.742 KB
Załącznik nr 8 cz2 408.212 KB
Załącznik nr 8 mapka 453.417 KB
Załącznik nr 9 136.848 KB
Załącznik nr 10 25.500 KB
Załącznik nr 11 558.792 KB
Załącznik nr 12 19.500 KB
Załacznik nr 13 51.407 KB
STWIOR cz elektryczna str 1 522.480 KB
STWIOR cz elektryczna str 2 444.018 KB
STWIOR cz elektryczna str 3 412.603 KB
STWIOR cz elektryczna str 4 465.021 KB
STWIOR cz elektryczna str 5 272.222 KB
Przedmiar robót kanał PCV 250 mm 37.747 KB
warunki przyłaczenia str 1 443.072 KB
warunki przyłaczenia str 2 536.380 KB
warunki przyłaczenia rys 1 377.009 KB
warunki przyłaczenia rys 2 378.198 KB
SIWZ po korekcie błędu pisarskiego w III pkt 3 124.000 KB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji str1 545.716 KB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji str2 558.356 KB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji str3 582.833 KB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji str4 387.143 KB
Modyfikacja SIWZ 124.000 KB
Modyfikacja Załącznika nr 4 21.500 KB
Pytania i odpowiedzi 49.000 KB
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str 1 394.247 KB
str 2 428.414 KB
str 3 304.629 KB
zawiadomienie o wniesieniu protestu 25.500 KB
Treść prostestu str 1 439.242 KB
Treść prostestu str 2 559.466 KB
Treść prostestu str 3 528.836 KB
Treść prostestu str 4 359.887 KB
rozstrzygnięcie protestu 361.211 KB
rozstrzygnięcie protestu str 2 417.788 KB
wezwanie do wykonawców 91.222 KB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 23.000 KB
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty 26.000 KB
artykuł nr 7

Budowa wodociągu w msc. Zawady w ulicy Turystycznej

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej

 

Kod CPV 45.23.13.00-8

 

Termin realizacji cztery tygodnie od daty podpisania umowy

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 39916-2008 z dnia 27.02.2008 r.