główna zawartość
artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO - Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wąsoszu Górnym - przedłużenie terminu składania ofert 19.10.2006

Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków szkoły i przedszkola, - wykonanie izolacji termicznej stropu nad salą gimnastyczną, - wykonanie izolacji termicznej dachu budynku szkoły, - wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku przedszkola, - demontaż kotłowni węglowej, - demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych wraz z pionami i gałązkami - wykonanie nowej instalacji c.o, - wykonanie nowej kotłowni węglowej. Kody CPV: 45454000-4, 45324000-4, 45321000-3, 45310000-3, 45442000-7, 45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45331110-0, 45430000-0, 45442100-8. Ogłoszenie należy przeglądać w przeglądarce „imaging” Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronach internetowych od momentu publikacji ogłoszenia na stronach Urzędu Zamówień Publicznych

Termin składani ofert do dnia 17.10.2006 r godz. 9.00

Przedłużenie terminu składania ofert na dzień 19.10.2006
Wyjaśnienia do SIWZ w załączniku.

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO -Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Zawadach

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku „starej” szkoły,

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku „starej” szkoły,

 

- wymiana stolarki okiennej w budynku „starej” szkoły,

 

- demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych wraz z pionami i gałązkami w budynku szkoły,

 

- wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku szkoły,

Kody CPV: 45454000-4, 45324000-4, 45321000-3, 45310000-3, 45442000-7, 45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45211100-5.

 

Ogłoszenie należy przeglądać w przeglądarce „imaging”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronach internetowych od momentu publikacji ogłoszenia na stronach Urzędu Zamówień Publicznych

Sprostowanie:

Wartość zamówienia nie przekracza wartości 60 000 EURO

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Więckach

Przedmiot zamówienia  obejmuje:

 

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku szkoły

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku szkoły,

 

- demontaż kotłowni węglowej,

 

- demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych  wraz z pionami i gałązkami

 

- wykonanie nowej instalacji c.o.,

 

- wykonanie nowej kotłowni węglowej.

 

 

Kody CPV: 45454000-4,  45324000-4,  45321000-3,  45310000-3, 45442000-7,  45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45331110-0, 45430000-0, 45442100-8.

 

Ogłoszenie należy przeglądać w przeglądarce „imaging”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronach internetowych od momentu publikacji ogłoszenia na stronach Urzędu Zamówień Publicznych.

 

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO - Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wąsoszu Górnym

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków szkoły i przedszkola

 

- wykonanie izolacji termicznej stropu nad salą gimnastyczną,

 

- wykonanie izolacji termicznej dachu budynku szkoły,

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku przedszkola,

 

- demontaż kotłowni węglowej,

 

- demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych  wraz z pionami i gałązkami

 

- wykonanie nowej instalacji c.o,

 

- wykonanie nowej kotłowni węglowej.

Kody CPV: 45454000-4,  45324000-4,  45321000-3,  45310000-3, 45442000-7,  45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45331110-0, 45430000-0, 45442100-8.

Ogłoszenie należy przeglądać w przeglądarce „imaging”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronach internetowych od momentu publikacji ogłoszenia na stronach Urzędu Zamówień Publicznych.

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO -Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Rębielicach Królewskich

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku szkoły,

 

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku domu nauczyciela,

 

- wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją budynku szkoły,

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu domu nauczyciela,

 

- wymiana stolarki okiennej w domu nauczyciela,

 

- demontaż kotłowni węglowej,

 

- demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych  wraz z pionami i gałązkami w budynku szkoły,

 

- wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku szkoły,

 

- wykonanie nowej kotłowni węglowej.

 

Kody CPV: 45454000-4,  45324000-4,  45321000-3,  45310000-3, 45442000-7,  45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45331110-0, 45430000-0, 45442100-8, 45211100-5.

Ogłoszenie należy przeglądać w przeglądarce „imaging”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronach internetowych od momentu publikacji ogłoszenia na stronach Urzędu Zamówień Publicznych.