artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.98.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Załączniki:
Treść zarządzenia 489.514 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 27.10.2014r. w sprawie ustalenia treści kart do głosowania, zarządzania ich druku praz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Załączniki:
Treść uchwały 962.957 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 27.10.2014r. w sprawie ustalenia treści kart do głosowania dla każdego okręgu wyborczego, zarządzania ich drukami praz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Załączniki:
Treść uchwały 4.099 MB
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 55.575 KB
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 412.099 KB
artykuł nr 6

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POPOWIE z dnia 23 października 2014 roku o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:
Treść komunikatu 29.296 KB
artykuł nr 7

Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 23.10.2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Załączniki:
Treść uchwały 21.936 KB
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr ZW.0050.92.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych do wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 309.134 KB
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr ZW.0050.91.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia 361.227 KB
artykuł nr 10

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 18 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Załączniki:
Treść komunikatu 143.649 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 20 października 2014r

Załączniki:
Treść uchwały 1.692 MB
artykuł nr 12

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 17 października 2014 r.

Załączniki:
Treść informacji 15.395 KB
artykuł nr 13

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z 17 października 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Załączniki:
Treść obwieszczenia 134.608 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 25 września 2014 r.

Załączniki:
Treść uchwały 396.742 KB
artykuł nr 16

Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 22.09.2014 r.

artykuł nr 17

Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 22.09.2014 roku

obrazek
Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 22.09.2014 roku
artykuł nr 18

Skład komisji wyborczej w Popowie

obrazek
Skład komisji wyborczej w Popowie
Załączniki:
Skład komisji wyborczej w Popowie 193.436 KB
artykuł nr 19

Informacja gminnej komisji wyborczej w Popowie z dnia 22 września 2014 r.

obrazek
Informacja gminnej komisji wyborczej w Popowie z dnia 22 września 2014 r.
Załączniki:
Załącznik 445.173 KB
artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 256/XXXV/2014 Rady Gminy Popów z dnia 28 2014 roku w sprawie zmian Uchwały nr 125/XVI/2012 dotyczącej podziału Gminy Popów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczbie radnych wybieranym w każdym okręgu.

Załączniki:
Treść uchwały 89.572 KB
artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z dnia 5 września 2014 w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 103.309 KB