artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.44.2014 z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Treść zarządzenia 391.100 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.41.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 60.264 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.40.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.

obrazek
Załączniki:
Treść zarządzenia 69.897 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.22.2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 80.313 KB
artykuł nr 5

INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

artykuł nr 6

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 17 KWIETNIA 2014 ROKU

Załączniki:
Treść obwieszczenia 43.074 KB
artykuł nr 7

INFORMACJA WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 7 KWIETNIA 2014 ROKU

Załączniki:
INFORMACJA 27.385 KB
artykuł nr 8

Uchwała nr 247/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

Załączniki:
Treść uchwały 23.496 KB
artykuł nr 9

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 Zaświadczenie o prawie do głosowania

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespnedncyjngo przez wyborcę niepełnosprawnego

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych