główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 rok

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 września 2015

artykuł nr 3

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok

artykuł nr 4

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok

artykuł nr 5

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 03.07 - 21.07.2008r przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Załączniki:
protokół 553 KB