artykuł nr 1

Aleksandra Anna Kijak-Sawska

artykuł nr 2

Julita Zuzanna Sieja

obrazek
artykuł nr 3

Bożena Alicja Sikorska

artykuł nr 4

Małgorzata Solnica

artykuł nr 5

Robert Związek

artykuł nr 6

Anna Małgorzata Szymocha-Drutowska

artykuł nr 7

Anna Kopacz

artykuł nr 8

Katarzyna Siedlak

artykuł nr 9

Badura Ryszarda

artykuł nr 10

Kardas-Bernaś Ewa

artykuł nr 11

Strzelczyk Bożena

artykuł nr 12

Anna Krawczyk Praszczyk

artykuł nr 13

Moczek Krzysztof

artykuł nr 14

Zatoń Andrzej

Oświadczenie majątkowe