główna zawartość
artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 133/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 132/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 131/XX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 - 2030

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 130/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020”

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 129/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów