główna zawartość
artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 138/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 137/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 136/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 135/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 134/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego