główna zawartość
artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 143/ XXIII /2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2019 rok

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 142/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 141/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 140/XXII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 139/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania